Güncel Konular
AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Akut böbrek yetmezliği denince glomerüler filtrasyonun reverzibl şekilde azalması anlaşılır. Daha ziyade...
TİROİD HORMONLARI Endikasyonu: Tiroidin habis tümörleri. Yan etkileri: Taşikardi, sıcaklık hissi, nervözite, tremor gibi hipertireodizm...
CÜZZAM (Lepra) Etkeni Mycobacterium leprae’dir. Aside dirençli, intrasellüler bir bakteridir. İnsanlarda bulaşma deri ve burun...
VEBA (Pestis) Etkeni Yersinia (Pasteurella) pestis’tir. Gram negatif bir kokobasildir. Parelerden insanlara pirelerle taşınır. Kuluçka...
BELSOĞUKLUĞU (Gonore) Etkeni Neisseria gonorrhoeae (gonokok) dır. Gram negatif diplokoklardır. Aerobik, hareketsiz, kahve çekirdeği görünümündedir....
GAZLI GANGREN (Clostridial myonecrosis) Gazlı gangren Clostridia perfringens, Cl.novyi, Cl.septicum ve CI. fallax gibi birden...
SEPSİS Sepsis (septisemi), bir septik odaktan kalkan bakterilerin kana geçmeleri ve hemen bütün organlarda septik...
FRENGİ (Syphilis) Etkeni Spirocheta (Treponema) pallidum’dur. Penisiline dirençli suş yoktur. Sifiliz klinik bakımdan dönemlere ayrılarak...
HUMMAİ RACİA (Febris recurrens) Etkeni Borrelia recurrens’tir. Bit ve kenelerle insana geçen bir spiroket hastalığıdır....
SITMA (Malaria) Etkeni, sporozoa grubundan plazmodiumlardır. 4 tipi vardır: Plasmodium vivax, ovale, malariae, falciparum. Sıtma,...
KALA-AZAR (Visseral leishmaniasis) Etkeni leishmanialardır. Depo hayvanı köpeklerdir. Kuluçka dönemi uzundur, aylarla ölçülür. Leishmania’lar retiküloendotelial...
KAN HASTALIKLARI Eritropoetik sistem hastalıkları ANEMİLER Tanımlama: Hemoglobin konsantrasyonunun yaşa ve cinse spesifik normal değerlerin...
WEİL HASTALIĞI (Leptospirosis ictero-haemorrhagica) Etkeni leptospira iktero-hemorojikadır. Farelerden, köpeklerden, koyun, sığır ve domuzlardan idrar yoluyla...
AKTİNOMİKOZ Etkeni Actinomyces israelii’dir. Gram pozitif, anaerob bir bakteridir, başlangıçta mantar sanılmıştı. Klinik tablo: Diş...
KANAMA ANEMİLERİ Vucutta ani olarak, total kanın % 20 si demek olan 1 litre kanın...