Güncel Konular
POTASYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Hipopotassemi Ekstrasellüler bir iyon olan sodyumun aksine potasyum intrasellüler bir iyondur. Hipopotassemi...
PURİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU GUT HASTALIĞI Purin metabolizmasının son ürünü ürik asittir. Normal erkeklerdeki plazma düzeyi...
PARALİZİ FAMİLİER PERİYODİK Sinonimleri: Paroksismal familiyer kas felci, Periodik ekstremite felci. Çoğunlukla erkeklerde görülür. Seyrek...
HİPERPROLAKTİNEMİ Hipofiz ön lobu hormonlarından olan prolaktin süt üretimini sağlar. Plasentada üretilen östrojen ve progesteron...
BÖBREK HASTALIKLARI GLOMERÜLOPATİLER AKUT GLOMERÜLONEFRİT “Akut nefritik sendrom” başlığı altında incelenen hastalıklar içinde en sık...
PORFİRİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI SINIFLAMA Porfirialar 2 ana gruba ayrılır: a) Hepatik, b) Eritropoetik. Hepatik porfirialar...
TİROİT HASTALIKLARI HİPERTİROİDİZM Endokrinoloji alanında en sık rastlanan hastalıktır. Çeşitli adlar altında tanınmaktadır: Tireotoksikoz, Toksik...
KAZIKLI HUMMA (Tetanus) HASTALIĞININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ Her tetanoz vak’ası mutlaka hastaneye kaldırılmalıdır. Hasta loş ve...
KAZIKLI HUMMA (Tetanus) Etkeni Clostridium tetani’dir. Gram pozitif, hareketli bir basildir. Sporları anaerob ortamda basil...
DİABETES İNSİPİDUS Bir nörohipofiz hormonu olan antidiüretik hormonun eksik salgılanmasına bağlı olan diabetes insipidusa “merkezi...
OSTEOMALASİ Kemiklerdeki substansia fondamentalis’in mineralizasyonunun duraklamasıyla ortaya çıkan ve erişkinlerde görülen sistemik bir osteopatidir. Çocuklardaki...
METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI OSTEOPOROZ Osteoporoz, kemiklerde kemik dokusu kaybına bağlı bir hastalıktır. Bu nedenle kemikler...
DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON Serum kreatinin düzeyi % 10 mg’ı aştığı takdirde kronik hemodiyaliz veya böbrek...
LİPİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPERLİPOPROTEİNEMİLER Lipitler: Trigliseridler, kolesterin, fosfolipitler, glükolipitler olarak ayrılır. Trigliseritler enerjetiktirler. Kolesterin enerji...
PRERENAL BÖBREK YETMEZLİĞİ idrarda yüksek ozmolalite, düşük sodyum ve normal sediment bulgusu gösteren aşağıdaki durumlardan...