Güncel Konular
LYME ARTRİTİ Eritema migrans ile başlayan, yüksek ateşle seyreden ve bir süre sonra da artrit...
Spor günlük hayatımızın önemli bir parçası konumuna kavuştu. Günlük düzenli  olarak yapılan spor insanı hedeflerine...
SERO-NEGATİF ROMATOİD ARTRİTLER Eklem belirtileri bakımından romatoid artrite benzeyen, fakat klinik semptomatoloji ve laboratuar bulguları...
SPONDİLİTİS ANKİLOPOETİKA (Morbus Bechterew) Genç erkeklerde sıkça görülen, sakro-iliak eklemlerin hastalanmasıyla başlayıp lomber, dorsal ve...
SUBAKUT GLOMERÜLONEFRİT Poststreptokoksik diffüz glomerülonefrit olarak akut şekilde başlayan, fakat daha hızlı seyreden, ödemleri çok...
YUMUŞAK DOKU HASTALIKLARI FİBROSİTİS SENDROMU Hareket sisteminin ekstraartiküler dokularının, yani kasların, fassiaların, tendonların, periartiküler dokuların,...
Periartiküler dokuların hastalıkları TENDOVAGİNİTİS, BURSİTİS, PERİARTRİTİS HUMERO-SKAPULARİS Tendon kılıfının iltihabına tenosinovit, kılıf içindeki tendonun iltihabına...
Kollagen doku hastalıkları Sinonimleri: Kollagenozlar, Konnektif doku hastalıkları, Kollajen vasküler hastalıklar. Klemperer, birçok bağ dokusu...
KARPAL TÜNEL SENDROMU En sık rastlanan neden, kronik poliartrittir. Diğer etkenler ise şunlardır: Bilek fraktürleri,...
PERİARTERİTİS NODOZA Periarteriitis nodosa primer bir arter hastalığı olup en çok orta yaşlı erkeklerde (%...
TÜMÖR TEDAVİSİ SİTOSTATİK TEDAVİ İLKELERİ Tümör tedavisi bölümünde çeşitli organ karsinomlarının, lenfomaların, lö-kozların ve sarkomların...
YAŞLILIK KALBİ Sinonimleri: Cor senilis, coer senil, senil kalp hastalığı. İleri yaşlarda meydana gelen koroner...
AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Akut böbrek yetmezliği denince glomerüler filtrasyonun reverzibl şekilde azalması anlaşılır. Daha ziyade...
TİROİD HORMONLARI Endikasyonu: Tiroidin habis tümörleri. Yan etkileri: Taşikardi, sıcaklık hissi, nervözite, tremor gibi hipertireodizm...
CÜZZAM (Lepra) Etkeni Mycobacterium leprae’dir. Aside dirençli, intrasellüler bir bakteridir. İnsanlarda bulaşma deri ve burun...