Güncel Konular
PORFİRİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI SINIFLAMA Porfirialar 2 ana gruba ayrılır: a) Hepatik, b) Eritropoetik. Hepatik porfirialar...
TİROİT HASTALIKLARI HİPERTİROİDİZM Endokrinoloji alanında en sık rastlanan hastalıktır. Çeşitli adlar altında tanınmaktadır: Tireotoksikoz, Toksik...
KAZIKLI HUMMA (Tetanus) HASTALIĞININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ Her tetanoz vak’ası mutlaka hastaneye kaldırılmalıdır. Hasta loş ve...
KAZIKLI HUMMA (Tetanus) Etkeni Clostridium tetani’dir. Gram pozitif, hareketli bir basildir. Sporları anaerob ortamda basil...
DİABETES İNSİPİDUS Bir nörohipofiz hormonu olan antidiüretik hormonun eksik salgılanmasına bağlı olan diabetes insipidusa “merkezi...
OSTEOMALASİ Kemiklerdeki substansia fondamentalis’in mineralizasyonunun duraklamasıyla ortaya çıkan ve erişkinlerde görülen sistemik bir osteopatidir. Çocuklardaki...
METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI OSTEOPOROZ Osteoporoz, kemiklerde kemik dokusu kaybına bağlı bir hastalıktır. Bu nedenle kemikler...
DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON Serum kreatinin düzeyi % 10 mg’ı aştığı takdirde kronik hemodiyaliz veya böbrek...
LİPİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPERLİPOPROTEİNEMİLER Lipitler: Trigliseridler, kolesterin, fosfolipitler, glükolipitler olarak ayrılır. Trigliseritler enerjetiktirler. Kolesterin enerji...
PRERENAL BÖBREK YETMEZLİĞİ idrarda yüksek ozmolalite, düşük sodyum ve normal sediment bulgusu gösteren aşağıdaki durumlardan...
HAREKET SİSTEMİ VE KOLLAGEN DOKU HASTALIKLARI EKLEM HASTALIKLARI AKUT EKLEM ROMATİZMASI Sinonimleri: Rheumatic fever, romatizmal...
LYME ARTRİTİ Eritema migrans ile başlayan, yüksek ateşle seyreden ve bir süre sonra da artrit...
Spor günlük hayatımızın önemli bir parçası konumuna kavuştu. Günlük düzenli  olarak yapılan spor insanı hedeflerine...
SERO-NEGATİF ROMATOİD ARTRİTLER Eklem belirtileri bakımından romatoid artrite benzeyen, fakat klinik semptomatoloji ve laboratuar bulguları...
SPONDİLİTİS ANKİLOPOETİKA (Morbus Bechterew) Genç erkeklerde sıkça görülen, sakro-iliak eklemlerin hastalanmasıyla başlayıp lomber, dorsal ve...