Akut Kanayan Varisler

Varislere bağlı masif kanamalı hastaların yaklaşık yansı bu akut olayın sonucunda ölmektedirler. Yüksek ölüm oranı yalnızca hemarojinin hızı ve miktarına değil, aynı zamanda ileri ölçüde bozulmuş olan karaciğer fonksiyonlarının ve alkolizme bağlı olan ve olmayan diğer sistemik hastalıkların da sıklıkla mevcudiyetini yansıtmaktadır. Malnutrisyonj pulmoner aspirasyon, infeksiyonlar ve koroner arter hastalıkları da sık raslanan yandaş unsurlardır. Alkolik hasta tedavi boyunca sıklıkla koopere olmaz ve delirium tremens mevcudiyetinde hastanın fiziksel kontrolü  güç olabilir.

Klinik Bulgular

A. Semptom ve Bulgular:  Hastanın hikayesinin veya görünümünün siroz veya portai hipertansiyonu kuvvetle çağrıştırabilmesine karşın, varislere bağlı kanamalara yalnızca klinik zeminde doğru olarak teşhis koyulamayabileceğini vurgulamak gerekir.Kanayan varisli hastaların çoğunda alkolik siroz mevcuttur ve hepatomegali sarılık ve vasküler spiderleri olan bir hastada diagnoz açıktır. En sabit fizik bulgu olan splenomegali sebep ne olursa olsun portal hipertansiyonlu hastaların %80’inde mevcuttur. Assite sıklıkla raslanır. Alkolik olmayan bir hastada masif ascit ve hepatosplenomegali Budd-Chiari Sendromunu hatırlatır, önceki muayenelerde siroz veya varislerin belirtildiği vakalarda, daha sonra gelişen hematemez kanayan varislere işaret eder.

B.Laboratuar Bulguları: Akut yukarı gastrointestinal kanamalı alkoliklerin çoğunda karaciğer fonksiyonları bozulmuştur. Bilirubin genellikle yükselmiş ve serum albumini sıklıkla 3g/dL’nin altındadır. Lökosit sayısı artmış olabilir. Anemi; akut kanamanın olduğu kadar, kronik alkolik karaciğer hastalığının veya hipersplenizmin de bir yansıması olabilir. Sirotik hastada hepatoma gelişimi bazen ilk olarak kanayan varislerle belirti verir. CT-Scan ve serum ai -Fetoprotein tayini tanıyı sağlar. Protrombin zamanı ve parsiyel tromboplastin zamanı anormal olabilir.

C.özel İnceleme Yöntemleri:

l.özefagogastroskopi: Acil özefogogastroskopi kanayan varislerin tanısı doğurultusunda en yararlı yöntemdir ve hastanın genel durumu kan transfuzyonu ve diğer destekleyici girişimler; distal özefagus boyunca ilerleyen 3-4 adet, Büyük, kabarık submukozal mavimsi damarlar biçiminde görülürler. Kanayan bölüm belirlenebilir, ancak bazen lümen kanla o kadar hızla dolar ki lezyon silikleşir. Akut hemarojik gastrit ve Mallory-Weiss yırtılmaları endoskopik ayırcı tanıda gözönünde bulundurulmalıdır. Bunlar yukarı gastrointestinal sistemin seri röntgen incelemesinde görülmezler.

2.Seri röntgen incelemesi: Baryum içilmesi vakaların %90’ında varisleri belirler ve hastanın durumu uygun ise endoskopiden hemen sonra röntgen çalışması yapılmalıdır. Röntgende hem varis hem de peptik ülser saptanmışsa kanamanın yeri endoskopi kuşkulu olduğu sürece açıklanamaz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ