Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) ve Tedavi Yöntemleri

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL)

Çocukların ve gençlerin hastalığıdır. Lenfositlerin ana hücreleri olan lenfoblastların kontrolsuz bir şekilde proliferasyon göstermeleri ALL yi ortaya çıkarır.

Klinik tablo: AML deki gibidir.

Laboratuar bulguları: Lökosit sayısı artmış veya normaldir. Formülde üniformite dikkati çeker: Görülen hücreler blastlardır. Blastlarm morfolojisi miyeloblastları andırır. Lenfoblastların miyeloblastlardan farkı sitoplasmanın boya alması ile yakından ilgilidir. Lenfoblastlar daha az bazofil sitoplazma gösterirler, içlerinde granülasyon bulunmaz, nüvelerinde Lenfoblastların yanında promiyelositlerin bulunmaması bizce en iyi ayırıcı kriterdir. Lenfoblastlar peroksidaz negatiftirler. Formülde blastlar % 70-99 oranındadır, aralarında birkaç tane segment görülebilir. Kemik iliği incelemesinde de lenfoblast enfiltrasyonu ile karşılaşılır.

Trombositopeniye bağlı olarak lacet testi kuvvetli pozitif bulunur.

Sınıflama: FAB klasifikasyonuna göre akut lenfatik lösemiler morfolojik karakterleri yönünde 3 e ayrılmaktadır:

L 1: Küçük, monomorf (hep ayni biçimde), küçük nükleollü hücreler.

L 2: Daha büyük, pleomorf (şekil ve büyüklükleri farklı), geniş sitoplazmalı lenfositlerdir.

L 3: Büyük veziküler nüve, bazofil ve vaküollü sitoplazma gösteren büyük hücrelerdir.

Klinikte L 1 çocuklarda, L 2 erişkinlerde rastlanan tiptir. L 3 ise nâdir rastlanan ve lösemik Burkitt lenfoması hücrelerini andıran tiptir, prognozu en kötü olanıdır.

Prognoz: ALL li hastaların % 70-90 ı agressif tedaviyle tam bir remisyona ulaşmaktadırlar. Periferik kan tablosu ve kemik iliği bulguları normalleşmektedir. Hastaların bir kısmında residiv görülmekte ve residivler daha çok erişkin erkeklerde olmaktadır. Uzun süreli remisyon ve şifa beklentisi çocuklarda % 70, erişkinlerde % 40 oranındadır. Residivlerde yapılan ikinci bir agressif tedaviyle çoğu vak’ada yeniden tam bir remisyon sağlanabilmektedir. Fakat ikinci remisyon birinciye göre daha kısa sürmektedir. İkinci remisyondan sonra şifa beklenmez. Bu nedenle bu gibi hastaların allojen kemik iliği transplantasyonuna sevkedilmeleri şarttır.

öğü

Tedavi

Kombine tedavi: Vinkristin ve prednizolon kombinasyonu ile tedaviye başlanır. Çocuklarda 4 haftada remisyon sağlanır. 6 hafta sonra henüz remisyon elde edilememişse tedavi kesilerek başka bir sitostatik seçilir ve yine prednizolon ile birlikte denenir:

Vinkristin (Ohcovin flakon 1 mg, Vincristin flakon 1 mg): İlk seçilecek kombinasyon ilâcıdır.

Dozaj: Haftada bir defa 1,5 mg/m2 lik doz i.v. verilir ve tedaviye 4-6 hafta devam edilir.

Prednizolon (Codelton tablet 5 mg, Deltacortril tablet 5 mg): Kombine tedavinin ALL de en etkili ilâcıdır.

Dozaj: Günde 40-60 mg/m2 lik doz ağız yoluyla verilir. Mide toleransı yönünden günlük toplam doz üçe bölünerek 3 defada verilir. Tedaviye ayni dozda (ortalama günde 100 mg) 4-6 hafta devam olunur.

Yüksek riskli ALL li çocuklarda, L 2 ve L 3 tiplerinde ve erişkinlerde yukarda ki tedaviye daunorubisin ve L-asparaginaz eklenir:

Daunorubisin (Daunoblastin flakon 20 mg): Dörtlü kombine tedavinin bir elemanıdır.

Dozaj: Haftada 1 defa 45 mg/m2 lik doz i.v. verilir. 3 hafta devam olunur.

L-Asparaginaz (Kidrolase flakon 10 000 İÜ): Dörtlü kombine tedavinin bir elemanıdır.

Dozaj: Haftada 3 defa 6 000 Ü/m2 lik doz i.m. verilir. 3 hafta devam olunur.
Riskli çocuklarda ve erişkin ALLlilerde bunlardan başka daunorubisin, adriamisin, metotreksat, siklofosfamid, tioguanin, 6-merkaptopurin, sitozin ara-binozid, VP-16 gibi sitostatikler de kullanılmaktadır.

Meningeal infiltrasyonun temizlenmesi: Tedavi sonunda hematolojik tam remisyona rağmen meningeal lösemi gizli kalmış olabilir. Bu tür meningeal infiltrasyonu da gidermek için tam remisyona uğramış ALLlilerde ilk 4 hafta içinde ya kranyum radyoterapisi veya intratekal metotreksat uygulaması yapılır.

İntratekal metotreksat tedavisi (Methotrexate tablet 2,5 mg, ampul 5 mg, 50 mg, enj.flakon 50 mg; Emthexate tablet 2,5 mg, flakon 5 mg, 50 mg; Trexan tablet 2,5 mg, enj. flakon 5 mg, 50 mg, 500 mg): Haftada 2 defa olmak üzere 10 mg/m2 lik doz intratekal verilir, 5-8 defa tekrarlanır.

Işınlama: 2,5 hafta içinde 12 fraksiyonda 2 400 rad verilir.

Kemik iliği transplantasyonu: İkinci remisyondan sonra uygulanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ