Alfa Adrenoreseptör Antagonistleri

ALFA ADRENORESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

Periferide alfa-adrenerjik blokaj yoluyla periferik vazodilatasyon meydana getiren antihipertansifler bu gruptadır. Periferik direnci azaltırlar. Fentolamin, prazosin, doksazosin bu gruptaki ilâçlardır:

Fentolamin {Regitin ampul 10 mg): Feokromositomanın akut krizlerinde verilir. Tansiyonun düşmesi tanıyı doğrulayıcı bir test sayılır. Tedavi amacıyla da kullanılır.

Dozaj: Krizlerde önce 5 mg, tansiyon düşmesi olmadığı takdirde 10 dakika sonra tekrar 5 mg i.v. verilir.

Prazosin (Minipres tablet, 1,2 ve 5 mg): Periferide alfa-1 adrenoreseptörleri bloke eder. Bu reseptörler yalnız arter duvarında değil, ayni zamanda vena duvarlarında da bulunduğu için venlerde de dilatasyon meydana getirir. Kalp atım hacmini artırır, pülmoner alandaki vasküler direnci azaltır. Kalp yetmezliğinde de yararlı bir ilâç sayılır. Monoterapide kullanılabilen prazosin her yaştaki hastalara, gebelere, kalp ve böbrek yetmezliği bulunanlara çekinmeden verilebilen bir antihipertansiftir.

uuukkkddd

Dozaj: İlk dozu gece vermelidir. 1 mg ile başlanır. Sonraki dozlar sabahları verilebileceği gibi geceleri vermeğe devam olunması da mümkündür. İlk dozun bazı hastalarda ortostatik hipotansiyona bağlı senkop yaratması olasılığı nedeniyle gece verilmesi öğütlenmekte-dir. 1 mg ile yeterli sonuç alınamazsa doz günde 2 defa 1 veya 2 veya 5 mg’a çıkarılabilir. Genellikle 2 defa 2 mg yetmektedir. Üçüncü aydan sonra azalan etkisini artırmak için bir diüretikle kombine edilmesi doğru olur. Yan etkileri: İlk doz fenomeni dışında halsizlik, başağrısı, çarpıntı, bulantı, ağız kuruluğu, sık idrara çıkma gibi belirtiler bildirilmiştir.

Dokzazosin (Cardura tablet 1 ve 2 mg): Üçüncü jenerasyon bir alfa-1 adrenerjik antagonistidir. Etkisi geç başlar. İlk doz senkopu olmaz, “başlılara, astımlılara ve gutlulara verilmesinde sakınca yoktur.

Dozaj: Sabahları tek doz halinde 1 veya 2 mg.çeşitleri

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ