Alt üriner sistem infeksiyonları

Daha önce belirtildiği gibi, üriner sistem infeksiyonlarının en sık olanıdır. İnfeksiyon alt üriner sisteme lokalizedir. Bu bölgede verilen antibiyotikler idrarda konsantre olmakta ve kolaylıkla etkili düzeylere ulaşabilmektedir. Bu esastan hareket ederek tek doz kısa süreli antibiyotik tedavisi kavramı geliştirilmiştir.

Tek doz-kısa süreli antibiyotik tedavisinin diğer antibakteriyel tedavi rejimlerine göre bazı üstünlükleri vardır.

1. Tedavi maliyeti ve yan etki görülme sıklığı daha düşüktür.

2. Hastaların tedaviye uyum oranı daha yüksektir.

3. Tedavi süresince ya da sonunda dirençli suşların ortaya çıkma olasılığı daha azdır.

4. Erken dönemde standart 10-14 günlük tedavi kadar etkilidir.

Tek doz-kısa süreli antibiyotik tedavisi alt üriner sistem infeksiyonu olan kadın hastalarda kullanılır. Bu tür tedavinin kontrindike olduğu durumlar ise şunlardır.

1. Tüm erkek hastalar.

2.  Gebeler.

3. Üst üriner sistem infeksiyonları. Beş günden uzun süreli semptomu olanlar.

4. İdrar sondası olanlar.

5. İmmunokompromise hastalığı olanlar (diabetes mellitus, neoplastik hastalıklar, renal yetmezlik, v.b.).

6. Strüktürel anomalisi olanlar.Tek dozkısa süreli antibiyotik tedavisinde tercih edilen antibiyotikler amoxicilllin, TMP-SMX, sulfonamide, trimethoprim, nitrofurantoin, cephalexin, quinolone grubu antibiyotikler ve clavulanic acid+amoxicillin’dir.En çok deneyim amoxicillin ve TMP-SMX ile elde edilmiştir. Son yılllarda clavulanic acid+amoxicillin ve quinolone grubu antibiyotiklerle de başarılı sonuçlar bildirilmektedir. Ondört günlük tedavi ile karşılaştırılacak kadar yüksek, % 70-95 oranında başarılı sonuçlar vardır. Tek doz antibiyotik, etken bakteri kullanılan antibiyotiğe dirençli olsa bile başarılı olabilmektedir. Bu tür bir çalışmada amoxîcillin ile dirence rağmen % 50 başarı sağlanmıştır. Tek doz antibiyotik tedavisinin başarısız olduğu hastalarda 10 günlük tedavi uygulandığında hastaların % 5O’sinde bu tedavi yöntemi de başarısız olmuştur. Daha önceden üriner sistem infeksiyon öyküsü olan hastalarda bu oran % 75’e kadar çıkmaktadır. Bunlar muhtemelen tanı konamamış üst üriner sistem infeksiyonu vakalarıdır.

Tek doz antibiyotik tedavisi 48 saat sonra alınan kültürlerle değerlendirilir. Kültürde üreme yok ise tedavi başarılı kabul edilir. Üreme var ise tedavi bir kez daha verilmez, hasta üst üriner sistem infeksiyonu kabul edilip ona göre tedavi düzenlenir .

Tek doz antibiyotik tedavisinin bugüne kadar önemli bir yan etkisi, ya da bu tedavi nedeni ile her hangi bir hastaneye yatırma gerekliliği, böbrek yetmezliği veya ölüm vakası bildirilmemiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ