Altın Mühür (Hydrastis canadensis)

Aile: Ranunculaceae.
Kullanılan Kısım: Kök ve yaprak.
Toplama: Kökler sonbaharda tohumlar olgunlaştıktan sonra toplanmalıdır. Sadece 3 yıllık veya daha yaşlı bitkiler toplanmalıdır.Bitkinin toprak üstü kısımları hfll toplanabilir.
Etkileri: Antiseptik, antibakteriyel, kanama öldürücü, amip öldürücü, büzücü, balgam sokun örtücü zar iltihaplarını giderici, örtücü zar uyan tümör öldürücü (hücre öldürücü).
Etkiledikleri: Staphylococcus aureus
Altınmühürün ana birleşenlerinden biri olan berberln’ln 13832669
çoğunun da arasında bulunduğu Vibrio choleraı pyogenes, Shigella türleri, Candida albicans, Um Ih Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium vııtyphl,Corynebacterium diphtheriae, verem, Giardia lambll Trichomonas vaginalis’e karşı tüp deneylerinde etkili olarak bulunmuştur.

Altınmühür Hakkmda
Bu bitki ile, başka bir bitki olmayacak kadar çok, eşit konum ve eşit süre uygulamada bulunmuş klinikçilerden tamamen farklı bakış açıları elde etmek mümkündür. Bazı klinikçiler onu güvenilir bağışıklık uyarıcısı, antibiyotik ve antiviral olarak kabul ederler. Diğer pek çoğu etmez. Hepsi etkileyici klinik tecrübelerini aktarabilirler. Aslında, altınmühür üzerinde çok az araştırma yapılmıştır ve insan üzerinde hiç klinik deney yapılmamıştır. Bilim genellikle altınmühürün bir birleşeni üzerinde yoğunlaşmaktadır: Berberin. Burada da bir tartışma sürmektedir. Altınmühür bir başka ana birleşene de sahiptir: Hidrastin. Bazı araştırmacılar etkin birleşiğin bu olduğunu kabul etmektedirler; diğerleri berberinin iddialarını desteklemek için hepsi kapsamlı bilgiler ortaya koymaktadırlar. Daha fazlası, bazıları sadece küçük dozlarda kullanılmasını düşünürken, pek çok saygın klinik şifalı bitki sistemik bakteriyel enfeksiyonlar için yüksek doz altınmühür kullanılmasını desteklemektedirler. Her iki tarafta görüşlerini desteklemek için uzun süreli klinik tecrübelerini ortaya koymaktadır.

Seattle’lı bir klinisyen geçen 20 yıl boyunca AİDS hastalarındaki ağır örtücü zar iltihapları ile uğraştığını ve bu grupta antibiyotiğe dirençli hastalık olgularında bir artış olduğuna işaret etmektedir. 12 yıl önce etkili olan altınmühür dozu (günde 10 kapsül) artık yeterli olmamaktadır ve vücudun örtücü zar sistemindeki aktif bakteriyel ve mantar hastalıklarına karşı savaşmak için gerekli olan doz günde 25 kapsüle yükselmiştir. Aynı klinisyen altınmühürün sistemik bir antibakteriyel etken olarak da etkili olduğunu görmüştür ve onu hiçbir antibiyotiğe cevap vermeyen tıbbi olarak antibiyotiğe dirençli staf olarak kültürü yapılmış bir ayak enfeksiyonunda tedavi için başarı ile kullanmıştır. Mevcut tıbbi tedavi ile ayak kesilmeliydi. Bu vakadaki doz iki hafta boyunca günde 25 çift kapsüldü.

Diğer klinisyenler örtücü zar sisteminin aşırı kuruması, şiddetli karın krampları, kusma, olası karaciğer hasarı ve sinirsel titremeler gibi yan etkilerin bu kadar yüksek dozlarda ve bu tür her olayda meydana geleceği, dozun etkili olmayacağı konusunda ısrarcıdırlar. Yüksek doz kullanan klinisyenler hastalarında hatta onlarca yıllık aynı doz seviyelerindeki tecrübelerinde bile bu tür belirtileri gördüklerini kabul etmemektedirler. Düşük doz düşkünlerine bir mengene: uzun süreli kullanımda, FDA kayıtları (ters etkinin en ufak bir belirtisine bile aşırı duyarlılık gösteren), ve zehir merkezi kayıtlarında altınmühür aşın dozuna ait yan etki bildirimi mevcut değildir. Tartışmalı durumların açık bir çözümü netlik kazanmamaktadır. Önemli olabilecek bir nokta: Geleneksel Çin tıbbında altınmühür akrabalarının (Cop’tis chinensis gibi) kuru ve ince yapılı olma eğilimindeki kişilerde kullanımı zararlı kabul edilmektedir. O genellikle nemli kabul edilen kişilerde kullanılır.Örneğin, cildi nemli ve hafifçe tombul kişiler. Bu doğal olarak daha fazla vücut nemine sahip olanların altınmühür veya benzerlerini aldıklarında örtücü zar sistemlerinin daha az “kuruma” eğiliminde olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Bitki dahiler alındığında bağışıklık sistemini doğrudan etkiler gibi görünmemektedir ama daha çok vücudun örtücü zar işlevini daha sağlıklı yerine getirmesini ve sonuç olarak, salgılardaki etkin immünglobülin A antibadilerini (Ig A) uyarır. Ig A insan vücudunda bulunan antibadilerden biridir, ve o hastalık etkenlerinin bir köprü başı tutup hastalık yapmalarına karşı savaşmak için örtücü zarlara nüfuz eder.

Örtücü zarlar ve Ig A antibadileri sonra enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olurlar. Altınmühür kullanımı ile örtücü zarların etkili işlev görmesi veya uygun uyarımının farmosötik ilaçlardan daha etkili olduğu klinik bir viral enfeksiyon vakasında gösterilmiştir. Bu vaka Üçüncü Dünya ülkelerinde yaygın olan şiddetli bir Chlamydia trachomatis enfeksiyonuydu. Chlamydia enfeksiyonu için aşağıda tarif edilen göz damlaları üç hafta boyunca günlük olarak kullanılmıştır. Soğuk algınlığı ve nezle için, altınmühür soğuk algınlıklarında örtücü zarlarda etkin hastalık halinde kullanıldığında daha etkili görünmektedir. Soğuk algınlığı ve nezlede tonik olarak, eğer örtücü zar sistemi yeterli işlev göremiyorsa, sadece küçük dozlarda etkili olacaktır. Diğer durumlarda tavsiye edilmez.
Altınmühür idrarla da atılır ve böylece idrar yolları enfeksiyonları ile doğrudan mücadele edebilirken, başka pek çok bitki, örneğin ayı üzümü, daha ucuz ve bu sistem için etkilidir.

Klinik çalışmalar onun dizanteri benzeri hastalıklarla savaşta güvenilir etkinliğini göstermiştir. Deneysel klinisyenler de bu alanda başarı rapor etmektedirler.Boulder’daki bir klinisyen kanlı ishale neden olan özellikle hastalık yapıcı besin kaynaklı E. coli 0157:H7’ye karşı başarı ile kullanmaktadır. Bu durumda, bulaşık elma suyundan kaynaklanan E. coli enfeksiyonu berberin içeren bitkinin (altınmühür, karamuk ve Oregon üzümü kökü) eşit miktarlardaki tentür karışımı kullanılarak tedavi edilmiştir:Her 2 veya 3 saatte bir suya 20 damla. 24 saat içinde bütün kanamalar durmuştur.

Altınmühür altı amaç için kullanıldığında çok iyi sonuçlar vermektedir:Diş etlerinden anüse kadar mide-bağırsak kanalındaki etkin enfeksiyonlar, iltahaplanmalar veya ülserler için; burna çekme veya sinüs yıkaması olarak sinüslerdeki aktif enfeksiyonlar için; şırınga olarak kullanıldığında vajinadaki aktif enfeksiyonlar için; toz veya yıkama olarak kullanıldığında aktif cilt enfeksiyonları için; yıkama olarak kullanıldığında aktif göz enfeksiyonları için; ve genelde vücutta bulunan örtücü zarlara güç kazandırmaya yardımcı olmak ve onların bakteriyel hastalıklara karşı ilk direnç hattını oluşturmalarında hizmet etmek için bir uyarıcı tonik (ılımlı miktarlarda ve kısıtlı süreler ile) olarak.

Altınmühürden elde edilen birleşeni berberin sülfatın kullanıldığı klinik (insan) çalışmalar enterotoksik E. coli tarafından oluşturulan ishale karşı, farmosötiklerin etkilerini aşan yenilir bir etkinliğe sahip olduğunu göstermiştir. Berberin sülfatın kolera ve E. coli’nin canlı vücudunda oluşturdukları bağırsak salgısı tepkisini bariz olarak önlediği gösterilmiştir.

Altınmühür sıklıkla uygun olmayan durumlarda, büyük oranda aşırı kullanılmaktadır. Burada tarif edilen durumlar için bitkinin kullanılışı üzerine yoğunlaşırsanız en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.
■en az dozlarla başlayın, giderek arttırın.

Hazırlama ve Dozaj
Yüzeysel uygulamalar için toz olarak, şırınga, tentür, kapsül olarak, burna çekme olarak.
Toz: Kesikler, sıyrıklar veya mikrop kapmış yaralara, özellikle afların neden olduklarına uygulanabilir.
Şırınga: 1 çay kaşığı toz kök 500 ml suda haşlanır, sıvı îlirtiler kaybolana kadar her sabah ve akşam kullanılır (alternatif olarak 500 mL suya 10 ml tentür).
Tentür: Taze bitki, 1:2 %95’lik alkolde, günde 4 defaya kadar 15 ila 30 damla; kuru bitki, 1:5 %60’lık alkol ile, günde 4 defaya kadar 30 ila 75 damla; kuru kök, 1:5 %70’Iik alkolde, günde 4 defaya kadar 20 ila 50 damla. Kapsül olarak: Çift katlı kapsül olarak, günde 4 defaya kadar 1 ila 2 kapsül. Bazı akut durumlarda: 10 güne kadar günde 25 kapsüle kadar çıkılabilir.
Haşlama: Viral veya bakteriyel göz enfeksiyonları için kök tozu haşlaması, 200 ml sıcak suya 1 çay kaşığı, 1 saat demleyin ve göz damlası olarak kullanın.
Burun Çekmesi: Bir masa üzerine iki ince çizgi halinde kök tozu koyun ve 7 gün boyunca, günde 3 defaya kadar, her çizgiyi değişik burun deliğine, bütün gücünüzle çekin.

Yan Etkiler ve Kullanılamayacağı Haller
Hamilelik sırasında kullanmayın. Bazı klinisyenler yüksek dozlarda kullanıldığında karın ağrısı, sinirsel titremeler ve koruyucu zarlarda aşırı kurumaya neden olduğunu bildirmektedirler.

Altınmühüıün Alternatifleri
Altmmühüre en yakın bitki muhtemelen altın sırmadır, Coptis türleri. Çinli tür, Coptis chinensis, aftınmühürden daha uzun bir köke sahiptir; Amerikalı türü, Coptis trifoliata, iplik gibi incecik bir kök sistemine sahiptir, ve yeterli miktarda ilaç hazırlamak için çok büyük miktarlarda kullanmak gerekir. Bununla beraber, hepsi benzer şekilde kullanılır. Laboratuar çalışmaları onların antibiyotiğe dirençli bakterilere karşı etkilerini doğrulamaktadır, ve onların tarihsel kullanım şekilleri altınmühür için etkili birer alternatif olduklarını belirtmektedir. Hindistan’daki bir tür, C. Teeta, etkili bir geleneksel sıtma bitkisi olarak kullanılmaktadır ve sıtma parazitlerine karşı etkili olduğu tüp deneylerinde gösterilmiştir.Özel kullanımlar için diğer alternatifler şunları içerir:

Salgı zarları toniği: Yerba manza (Anemopsis cafifornica).
Yüzeyel enfeksiyonlar: Usnea, coptis, Oregon üzümü kökü,(Mahonia türleri), karamuk (Berberis vulgaris).
Göz yıkaması: Oregon üzümü/usnea/kuşburnu; eşit miktarlarda, suda haşlanır.
Vajinal şırınga: Usnea/nergis tentürü; eşit kısımlarda, 500 ml suda.
Diş eti iltihapları: Fil ağacı (Bursera micropyfılla) veya mürsafi (Comiphora türleri), meşe kabuğu veya ratanya (Krameria türleri) tentürleri karışımı.
İshalli ince bağırsak enfeksiyonları: Meşe kabuğu vry. ratanya ile karıştırılmış kriptolepsis veya yavşan otu.
Burun çekmesi: Kokarca lahanası (Lysichiton türleri vıy.ı Lysichitum türleri veya Symplocarpus foetidus), Oregon üımi, karamuk, coptis.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ