Aortik Stenoz ( Daralma ) ve ( Aortik ) Yetmezlik

Aortik kapak, sol ventrikül (karıncık) ile vücudun en büyük arteri (atardamarı) olan aortun birleştiği yerde bulunur. Normalde, aortik kapak üç yaprakçıktan meydana gelir. Sol ventrikül (karıncık), oksijen açısından zengin kanı aortik kapakçıktan aorta, sonunda da vücuttaki tüm organlara pompalar. Aortik kapak, normalde kanın sol ventriküle (karıncığa) geri dönmesini engeller ve normalde kan akışına biraz direnç sağlar.

Aortik stenoz; aortik kapağın sertleştiği, açıklığının (ağzının) daraldığı ve kapağın kan akışını engellediği bir hastalıktır.

Aortik stenozun bir türü kalıtımsaldır: bazı kişilerin aortik kapakçıklarında doğuştan üç değil iki kapakçık bulunur. Bu, genellikle çocuklukta bir soruna neden olmaz. Ancak, hayatta daha sonra, bu yaprakçıklar kapakçığın tamamen açılamayacağı kadar sertleşir.Aortik stenozun bir diğer nedeni, hayatta daha sonra, bilinmeyen nedenlerden ötürü, aortik kapakçıkların dejenere olmasıdır.

Üçüncü bir neden, bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olan fakat günümüzde iyileşmiş sağlık ve yaşam koşullarından ötürü gelişmiş ülkelerde nadir olarak görülen ateşli romatizmadır . Ancak, gelişmekte olan ülkelerde ateşli romatizma halen yaygın bir hastalıktır. Aortik stenozun her bir türünde, kapakçık üzerinde giderek daha çok yaralı doku birikir ve bu da kapakçığın daha az açılmasına neden olur.

Sol ventrikül (karıncık) artan dirence (rezistansa) karşı pompalama yapmak zorunda olduğundan, daha çok çalışmak zorunda kalır. Sonuç olarak da, sol 5 ventrikül (karıncık) kası giderek O daha çok kalınlaşır.
Aortik yetmezlik (aortik IQ regürjitasyon ya da aortik inkompetans olarak da adlandınlır); aortik kapakçığın tamamen kapanmadığı „ bir hastalıktır. Bu, kalp kasılmasının g dinlenme (diastolik) fazı esnasında kanın aorttan sol ventriküle (karıncığa) geri sızmasına neden olur. Aortik yetmezliğin birçok Q nedeni vardır.

Bazen, kalbin sürekli olarak pompalama yapmasından kaynaklanan yıpranma ve aşınmaya bağlı olarak zamanla kötüleşen bir deformasyon doğuştan mevcuttur. Aortik yetmezlik genellikle yavaşça gelişir fakat disekan aortik anevrizmadan ya da aortik kapağın bakteriyel enfeksiyonundan kaynaklandığında olduğu gibi aniden de ortaya çıkabilir.

SEMPTOMLAR
Aortik stenoz yıllara semptomlara neden olmaz. Semptomlara neden olduğunda, nefessiz kalabilirsiniz ve konjestif kalp yetmezliğinin neden olduğu diğer semptomları da yaşayabilirsiniz. Kalbin sol ventrikülü (karıncığı) yıllardır çok çalıştığından, sonunda yorulur.

Koroner arter hastalığı olmaksızın da, koroner arterler kalınlaşmış sol ventrikül (karıncık) tarafından sıkıştırılabilir ve göğüs ağrınız olabilir.Kapakçık küçükse, kalp kası beyne yeteri kadar kan sağlayamayabilir; bayılma nöbetleri yaşayabilirsiniz ve hatta aniden ölebilirsiniz. Semptomlar görüldüğünde, aortik stenozun seyri iyi değildir; doğru tedavi görmezlerse, bu hastalığa yakalanmış olan kişilerin %75’i 3 yü içinde ölür.

Aortik yetmezlik genellikle yavaşça ve yıllarca hiçbir semptoma neden olmadan gelişir. İlk semptomlar genellikle belirgin çarpıntılardır; özellikle uzandığınızda (yattığınızda) kalbinizin güçlü bir şekilde (fakat hızlı bir şekilde değil.) attığını hissedebilirsiniz. Başınızda da vuruş (vurma sesi) hissedebilirsiniz.

Sol ventrikül (karıncık), aorttan geri akan kanı barındırabilmek (alabilmak) için giderek gerilir. Sonunda da, kalp kası nefessiz kalmanıza ve kalp yetmezliği semptomlar yaşamanıza neden olacak kadar güçsüzleşir.Aşın terlemenin (özellikle göğüs ağrısıyla birlikte) yanı sıra göğüs ağrısı da olabilir. Aortik yetmezlik aniden geliştiğinde, konjestif kalp yetmezliğine yol açar ve acil bir tıbbi durumdur.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Doktorunuz genellikle, aortik stenozun ve (aortik) yetmezliğin neden olduğu mürmürleri (üfürümleri) semptomların gelişmesinden yıllar önce duyabilir. Teşhis koymada ve hastalığın ne derece şiddetli olduğunu belirlemede bir ekokardiyogram çok faydalıdı Aortik stenozda, bir ekokardiyogram hastalığın şiddetlenmekte olduğu gösterdiğinde, henüz semptomianmz olmasa bile, genellikle kapakçığın yenilenmesi (değiştirilmesi) için ameliyat önerilir. Yaşlı ve çelimsiz, fakat aortik stenoz tedavisine gerek duyan kişilerde, bazen ameliyat yerine aortik kapağı genişleten bir balon kateteri kullanılır; fakat bu, kakçı sonuçlar sağlamaz.

Aortik yetmezlikte, arterlerdeki (atardamarlardaki) basıncı düşürmek için ilaçlar kullanılabilir. Bu, kanm geri sol ventriküle (karıncığa) kaçma olasılığını ve kalbin sarf etmek zorunda olduğu gücü azaltır. İlaçlar, ameliyat gereksinimini yıllarca erteleyebilir.

Doktorunuz durumunuzu düzenli ekokardiyogramlarla izleyecektir. Sol ventrikülünüz (karıncığınız) genişleme işaretleri gösterdiğinde ya da kalbiniz tüm gücüyle pompalama yapmadığında, semptomlarınız olmasa bile ameliyatı düşünme zamanıdır. Aortik yetmezlik aniden geliştiğinde, kalp kapakçığının yenilenmesi (değiştirilmesi) için acil ameliyat gerekir.Deneyimli bir cerrahi ekip olduğunda ameliyatın riski düşüktür ve gelecekte görülecek semptomlar önlenir. Ameliyatı semptomlar gelişinceye ya da kalbiniz zayıflayıncaya kadar ertelerseniz, ameliyatın sonuçlan bu kadar iyi olmayabilir.

DOKTORUNUZLA TARTIŞACAĞINIZ SORULAR:
■ Halsiz misiniz?
■ Çok enerji sarf ettiğinizde ya da uzandığınızda (yattığınızda) nefessiz kalıyor musunuz?
« Çok enerji sarf ettiğinizde ya da dinlenirken göğüs ağrınız oluyor mu?
■ Ayak bilekleriniz şiş mi?
■ Hiç kendinizi bayılacak gibi hissediyor musunuz? Hiç bayıldınız mı?
■ Hastalığınızın ne kadar şiddetli olduğunu biliyor musunuz?
■ Stenozu ortadan kaldırmak için niçin ameliyat yapılması gerektiğini ve ameliyata gerek duyuldu­ğunda ameliyat olmamaktan kaynaklanan risklerin neler olduğunu biliyor musunuz?
■ Belirli dental (dişle ilgili) ve tıbbi uygulamalardan önce antibiyotik kullanmanız gerekiyor mu?

DOKTORUNUZ AŞAĞIDAKİ VÜCUT YAPILARINI YA DA FONKSİYONLARINI TETKİK EDEBİLİR:
■ Kalp hızı, kan basıncı (tansiyon) ve kilo
■ Kalp ve akciğerler
Nabız
■ Boyundaki venler (toplardamarlar)
■ Ayak bilekleri ve bacaklar (şişme için)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ