B- HASTANEDE GELİŞEN (NOSOKOMİAL) PNÖMONİLER

Nosokomial pnömoni hastanede gelişen infeksiyonlar içinde sıklık bakımından üriner infeksiyonlardan sonra ikinci sırayı almaktadır(50). Etkenlerin başında P.aeruginosa, Enterobacteria-ceae ve S.aureus gelir. Legionella ile giderek artan sayıda nosokomial pnömoni bildirilmektedir(4,46). Ayrıca S.pneumoniae ve anaeroblarm da etken olabileceği gösterilmiştir(5l). Hastaneye yatan hastaların büyük çoğunluğunda kısa sürede gram negatif basillerle kolonizasyon görülmektedir(18). Özellikle koma, hipotansiyon, endotrakeal tüp, irakeostomi, asidoz, azotemi H2– reseptör antagonisti ve antiasit veya antibiyotik kullanımı halinde bu kolonizasyon çok artmaktadır(50,52). Hastanede ortaya çıkan pnömonilerin oluşumunda en sık rastlanan mekanizma aspiras-yondur. Bunun dışında kontamine aletlerle inhalasyon tedavisi ve bakteriyemi de pnömoniye neden olabilir.

Hastaların kliniği değişiklik gösterir. Çoğu hastada ateş mevcuttur. Ancak üremi, siroz gibi hallerde suprese olabilir. Öksürük ve balgam hastadan hastaya ve etken olan patojene göre

değişkenlik gösterir. Fizik mayene bulguları da değişken olup, KOAH, ARDS (adult respiratory distress sendromu) ve konjestif kalp yetmezliği gibi hallerde veya mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda değerlendirmek zor olabilir.

Nosokomial pnömonilerin tanısı sayılan bu nedenlerden ötürü oldukça güçtür. Özellikle pnömoniye gram-negatif bakterilerin yol açtığını kanıtlamak için çeşitli kriterler mevcuttur{20);

a- Balgam kültüründe iki ya da daha fazla kere aynı bakteriyi üretmek, veya

b- Aynı bakteriyi kan ve balgamda üretmek,

c- Plevral sıvıda bakteriyi üretmek,

d- Klinik bulguların tanıya İşaret ediyor olması.

Bunlar dışında bir hastada nosokomial pnömoni olduğunu söyleyebilmek için hastaneye başvurudan 48-72 saat sonra başlayan pürülan balgamla birlikte aşağıdaki kriterlerden birinin olması gereklidir(5O): Akciğer grafisinde infiltrasyon veya pnömoni ile uyumlu fizik inceleme bulguları veya plöretik ağrı, öksürük ve ateş. Bunların vanı sıra tanıda yardımcı yeni bazı yöntemler de mevcuttur(53). Özel korunmuş fırçalarla bronkoskop aracılığıyla alınan materyelin kültürü(30,53), bronkoalveolar lavaj materyelinin kültürü(31,54) ve aym materyelde gram negatif bakterilerin tanınması için önemli bir antijen olan lipid A’nın ELISA yöntemiyle araştınlması(55) bunlar arasında sayılabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ