BAKTEMYEL PNÖMONİLER KLİNİK BELİRTİ VE BULGULAR

Tüm bakteriyel pnömonilerde görülen ortak klinik belirtiler ateş, öksürük, pürülan balgam, göğüs ağnsı ve nefes darlığıdır. Daha önceden sağlıklı olan bir erişkinde, hastane dışında, başlangıçta basit bir üst solunum yolu infeksryonu gibi başlayan hastalık, titremeyle yükselen ateş, pürülan balgamla birlikte öksürük ve plöretik tipte yan ağrısıyla karakterize bir tablo ortaya çıkabilir. Ateş 39,5-40°C düzeyinde ve sürekli olup, hastalarda yaygın adale ağrıları, halsizlik ve bitkinlik dikkati çeker. Derin inspirium göğüs ağrısını arttırdığından solunum yüzeyeldir ve hastalar genellikle yatakta pnömoninin olduğu göğüs yansı üzerine yatarak bu taraftaki göğüs duvarı hareketlerini engellemeye çalışırlar. Ağır seyir halinde mental değişiklikler, irritabilite ve abdominal ağrı gözlenebilir(23).

Fizik muayene sırasında hasta terli ve ateşlidir. Özellikle pnömokokal pnömonisi olan hastaların yaklaşık yarısında peroral Herpes simplex infeksiyonuna ait veziküller saptanır. Taşikardi ve taşipne belirgindir. Yüzeyel solunuma bağlı alveolar hipoventilasyon sonucunda ve pnömonik infiltrasyon bölgesinde ortaya çıkan arteriovenöz şant nedeniyle hastalarda santral tipte bir siyanoz gözlenebilir. Ciddi pnömoni olgularında hepatosellüler hasara bağlı sanlık ortaya çıkabilir(24). Göğüs duvarının pnömoninin olduğu tarafı solunuma daha az katılır. Bu durum akciğerdeki konsolidasyon ve o taraftaki istemli adale spazmı sonucudur. Palpasyonla pnömonik konsolidasyon alanı üzerinde vokal frernitus artmış olarak alınır. Bazen plevral sürtünme sesi palpe edilebilir. Perküsyonla bu alan üzerinde matite bulunur. Oskültasyonla başlangıçta bu bölgede solunum seslerinde azalma saptanır. Takiben sıvı ile dolu alveollerden köken alan ve derin inspiriumda belirginleşen ince, krepitan railer ve konsolidasyona uğramış akciğer parenkimi içinde açık kalan bronşlann neden olduğu tu-ber sufl, karakteristik bulgulan oluşturur. PnÖmoniye eşlik eden bir plörezi halinde plevral frotman da duyulabilir. Bunlar dışında özellikle diafragmatik plörezili olgularda akut batın tablosu gözlenebilir. Bazen bu durum yanlışlıkla apendiks veya bir başka organ perforasyonu tanısıyla gereksiz laparatomilerin yapılmasına neden olur(13). Pnömoni sırasında oluşan bakteriyemi sonucunda menenjit, septik artrit ve çeşitli cilt lezyonlanna ilişkin bulgular ortaya çıkabilir.

Öte yandan altta yatan ciddi bir pulmoner hastalığı olan ya da kanserli veya alkolik kişilerde bakteriyel pnömoni önemli sistemik

belirtilerle kendini gösterir. Daha önce sayılan ateş, pürülan balgam ve nefes darlığına ek olarak konfüzyon, şiddetli bulantı ve kusma, hipotansiyonla birlikte şok tablosu gelişebilir. Fizik muayene bulguları bir önceki gruba kıyasla daha az olabilir. Konsolidasyona ilişkin bulgular saptanmayabilir. Yaygın railerin duyulması sık rastlanan bir bulgudur. Hastalann %15-20’sİnde plevral effüzyon bulunur. Yoğun bakım ünitelerinde izlenen, entübe hastalarda ortaya çıkan bakteriyel pnömoniler, sadece multipl organ yetmezliği (renal yetmezlik, hepatosellüler sanljk, koagülasyon defektleri, gastrointestinal kanama gibi) ile kendini gösterebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ