BAKTERIYEL MENENJİTLER

Bakteriyi menenj itler, santral sinir sisteminin çeşitli bakteriye! ajanlarla meydana gelen ve rnenenkslerin^ enflamasyonuüe J^rakterize bir^ttjeksiyöndur.

Menenjit vakalarının j^ŞO’i “beş yasından küçük çocujdarjja^ve .erkeklerde kızlardan daha,sık olarak_görûlür. Hastanın yaşına ve bazı faktörlere bağlı olarak predispoze olduğu mikroorganizmalar ve bunlara hastanın verdiği cevap farklı olduğundan bakteriyel menenjit etkenleri yaşa göre farklılık gösterirler.

_Yeni_doğan__dönemtade-. görülen_.

E’coli ye grup B streptokok’larla,Jİ651

fedan kısmı ise~” diğer bakteriler ile meydana gelir TTablcTT). Jl_ aylıktan 3 aya kada^olan^ocuklâr^a^Şrup 13 streptokok ve_Strej>-__ toçQscııa-pnfiunıonia^_3_J^T3-yaş-arasL^QCÎiklarda Hemophylus influenzae, Streptococcus pneumoniae__ve meningokok, 3 yaşından sonra ise S.pneumoniae ve meningokok “en, sık “rastlanılan, hflktpr-iyp.1 menenjit ptkenleridir, ^..yaşUL üzerinde _H. influenzae me_ne_nj itinin görünıe sıklığı azalır. 5_O yaşın üzerindeki hastalarda ise_^n_sık-rasÜanılan-etken,.S4ineumoniae1dır_j%56,5). Nednatal ^ hütün yaş grupları_ortak olarak_de^erlendiril-

tmp231D-2.jpg

_ iiğinde–e&–sık rasUamla^ı_JbaMeJ^eLJettoüer-,-T^i^ıeııniQniae. ye

^^ menenjite jıeden olan _Streptococcus pneumoniae^ N«şşeria menjngitidis.ve Hemophiİus influenzae^nenen|ite^ıeclen_ o^a^n^_Ö_uce-genelliklelna^arenltöteki baktoly^lJîorada_İ5alct_ liize ^olurlar. Kapsülsüz H.influenza suşlan çocuklar ve ‘enşKıKTerin boğaz ve nasofarenksinde %80 oranında bulunabilirse de, kapsüllü H.influenza suşlannın kolonizasyonu normal insanlarda %3’den azdır. Bu oran erişkinlerde daha da düşüktür. H.influenza ve N.meningitidis’in nazofarenkste kolonizasyonu ve buna sekonder meningokoksik menenjit ve H.influenza menenjitinin ortaya çıkmasında en önemli faktör bu mikroorganizmalar için nazofarenks taşıyıcısı durumunda olan kişiler ile birlikte uyuma, aynı kaptan yemek yeme, öpüşme gibi yakın temasta bulunulmasıdır. H.influenzae tipleri içerisinde en sık menenjit yapan H.influenzae tip b’dir.

Meningokok serogruplanndan A ve C en sık meningokokkal menenjit epidemilerine neden olurken, serogrup B sporadik vakalarda sık rastlanılan etkendir. Streptococcus pneumoniae serotiplerinden ise menenjite en sık neden olanlar serotip 1,3,6.7,14,18.19 ve 23’dür.

H.influenza’nın neden olduğu menenjitler en sık sonbahar ve kış başlangıcında görülürken, pnömokok ve meningokok menenjitleri daha çok kış sonu ve ilkbahar başlangıcında görülmektedir

ilk 4 hafta

1-3 ay

3 ay-3 yaş 3 yaşından sonra

Grup B streptokok S.pneumoniae SalmoneJla sp. Usteria monocytogenes Hemophilus influen-

zae

GrupB.

streptokok

E.coli

H.influenzae

S.pneumoniae

N.meningitidis

Mycobacterium tüberculosis

S.pneumoniae N.meningitidis Mycobacterium

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ