Bebeklerde Sırt Ve Hastalıkları

Skapulalarm pozisyonu gözlenir. Kas hasta­lıklarında (ilerleyici kas distrofisi) skapulalar yukarıda ve kanat şeklinde (scapula alata), bazı kemik bozukluklarında ise bir skapula daha yu­karıda (Sprengel deformitesi) olabilir.

Süt çocuklarmda vertebralar zinciri ileri yaş­taki biçimini henüz almamıştır ve sakrumun üzerindeki bölge konveks olmak üzere bir tek eğri biçimindedir. Spinal kasların gelişmesi ile servikal, dorsal ve lomber bölgelerde konveksite ve konkaviteler oluşur. Erişkine kıyasla çocuklarda vertebral kolon daha gevşektir. Daha ra­hat fleksiyon yaptırılabilir. Vertebralarda sertlik (rijidite) ve hareket güçlüğü romatoid artritin ilk belirtisi olabilir.

Bazı çocuklarda orta hatta, en fazla sakral bölgede gamze şeklinde bir çöküklük görülür. Bu çöküklük lokal kıllanma ile birlikte olabilir. Bu durumda serebrospinai aralığın bir kanal şeklinde deri ile iştiraki (dermal sinüs) olduğu düşünülür. Bu gamzeden likör sızıntısı olup ol­madığı araştırılmalıdır. Meningosel, gelişim defekti sonucu vertebra cisimlerinin açık kalması ve meninks zarlarının dışarıya fıtıklaşmasıdır. Orta hatta, bazen deri ile örtülü, bazen de deri ile örtülü olmayan kistik bir şişlik şeklinde gö­rülür. Çoğu kez medula spinalisin bir bölümü de zarlarla birlikte dışarıya fıtıklaşmıştır (miyelo-meningosel).

Postür de gözlenmelidir. Lomber lordoz ilk 5-6 yaşta normaldir. Aşırı lordoz, ilerleyici kas distrofisinde ve iki taraflı kalça çıkığında görü­lür.

Kifoz, sırtın dışa doğru çıkıklığıdır. Ağır rahitisli çocuklarda görülür ve çocuğu sırtüstü ya­tırmakla kaybolur. Sırtüstü yatmakla kaybolma­yan kifoz infeksiyon (tüberküloz-Pott hastalığı), infiltrasyon (eozinofilik granulom), metabolik kemik hastalığı (mükopolisakkaridoz) gibi ne­denlere bağlı vertebra cisimlerinde çökmeler ile oluşur. Skolyoz (yana doğru eğrilik), küçük çocuklarda nadirdir. Hemivertebra gibi anomali­ler sonucu görülür. Ergenlik yaşlarında nedeni bilinmeyen ilerleyici skolyoz nadir değildir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ