C- ASPİRASYON PNÖMONİLERİ KORUNMA

Bugün için pnömoniler içinde sadece S.pneumoniae ile gelişene karşı etkili bir aşı mevcuttur(60). 65 yaş üzerindeki sağlıklı kişilere ve daha genç olmakla birlikte ciddi diabet, kardiopulmo-ner hastalık ve konakçı savunmasında bozukluğa yol açan diğer kronik hastalıkları olan kişilere yapılması önerilmektedir(l,61). Tablo Vl’da aşım endike olduğu durumlar özetlenmiştir. 23

TABLO VI. Pnömokok Aşısının Endikasyonları

Erişkinlerde:

özellikle kronik kardiovasküler ve kronik pulmoner hastalığı olanlar

Pnömokokal hastalık riski taşıyan kronik hastalıklı kişiler (splenik disfonksiyon, aspleni, Hodgkin hastalığı, multipl myeloma, siroz, alkolizm, renal yetmezlik, rinore, immunosupresyon) 65 yaş üzerindeki sağlıklı kişiler

Çocuklarda:

Pnömokokal hastalık riski taşıyan kronik hastalıklı iki yaşından büyük çocuklar (aspleni, orak hücreli anemi, nefrotik sendrom, rinore ve immunosupresif olanlar)

pnömokok susuna karşı etkili olan aşının bir kez yapılması yıllar boyu süren bağışıklık sağlar(13). Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda aşının sağlıklı yaşlılarda yeterli korunmayı sağlamasına karşın, yüksek riskli hastalığı olan ileri yaştakilerde aynı derecede etkin antikor cevabını uyaramadığı gösterilmiş ve bu nedenle aşının 55 yaş civarında, yaşa bağlı pnömokokal infeksiyon riski artmadan ve birçok immunodebilizan kronik hastalığın gelişiminden Önce rutin olarak yapılmasının daha güvenilir olabileceği öne sürülmüştür(62).

Nosokomial pnömoniden korunmada alınacak önlemlerin başında potansiyel infeksiyöz kaynakların elimine edilmesi gelmektedir. Bu amaçla özellikle yoğun bakım ünitelerindeki personelin ellerini yıkama konusunda titiz davranması, aspirasyon ve respiratuar tedavi için steril aletlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir(52,63). Aspirasyona neden olmamak için nazogastrik sondaların kullanımı, özellikle bilinç kaybı olan hastalarda minimuma indirgenmelidir(50). Gastrik asiditeyi azaltarak gerek midede gerekse üst solunum yollarında gram negatif kolonizasyonu arttırdığı gösterilen H2 reseptör antagonistlerinin ve antasitlerin, özellikle yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda proflaktik amaçla kullanılmasından kaçımlmalıdır(52t64).

KAYNAKLAR

1.    LaForce FM: Communİty-accjuired lower respiratory tract infections. Pre-vention and cost control strategies. AmJ Med 1985; 78 (suppl.68): 52-7.

2.   Annotations: Pneumococcal pneumonia. Lancet 1968; i: 1360-1.

3.   Jacobs MR, Koornhof US, Robins-Browne RM, et al: Emergence of mulüply rcsistant pneumococci. N Engl J Med 1978; 299:735-40.

4.    Kirby BD, Snyder KM, Meyer RD, Finegold SM: Leglonnaires disease: re-port of sixty-five nosocomially acquired cases and review of the literatüre, Medicİne 1980; 59:188-205.

5.    Polsky B, Gold SWM, Whimbey E, et al: Bacterial pneumonia in patients with thc acquired immunodeficiency syndrome. Ann Intern Med 1986; 104:38041.

6.    Muxley EJ, Viroslov J, Gray WR, et al: Pharyngeal aspiration in normal adults and patients with depressed consciousness. Am J Med-1978; 64:564-8.

7.    Bienenstock J: The lung as an immunologic organ. Ann Rev Med 1984; 35:49-62.

8.   Johason WG Jr, Harris GD: Aspiration pneumonia, anaerobic İnfections, and lung abscess. Med Clin North Am 1980; 64:385-94.

9.    George WL, Finegold SM: Bacterial infections of the lung. Chest 1982; 81:502-7.

10.     Verghese A, Berk SL: Bacterial pneumonia in the elderly. Medicine 1983; 62:271-85

11.    Holt PG: İmmune and inflammatory function in cigarette smokcrs. Thorax 1987; 42:241-9.

12.    Mills EL: Viral infections predisposing to bacterial infections. Ann Rev Med 1984; 35: 469-79.

13.   Parrino TA, Stollerman GH: The management of pneumonia. Adv Intern Med 1985; 30:113-51.

14.    Heier HE: Splenectomy and serious infections. Scand J Haematol 1980; 24:5-12.

15.    Smith FE, Palmer DL: Alcoholism, infection and altered hoşt defenses. J Chron Dis 1976; 29: 35-49.

16.   Sivri B, Müderrisoğlu H, Akalın HE: Alkol ve tnfeksiyon tç Hastalıkları Dergisi 1987; 2:99-104.

17.    Mendelson JH, Mello NK: Biologic concomitants of alcoholism. N Engl J Med 1979:301:912-21

18.   Johnson WG Jr, Pierce AK, Sanford JP, et al: Nosocomial respiratory infections with gram-negative bacilli. The significance of colonlzation of the respira

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ