Çocuk kalp sesinin duyulması

Çocuk kalp sesinin duyulması
Çocuk kalp sesleri, ancak 18 – 20 nci gebelik haftaları arasında karın duvarı yolu ile duyulabilecek bir karakter kazanır. Bu bakımdan çocuk kalp seslerinin duyulup sayılması, gebeliğin teşhisi için en kat’i vasıtadır. Fakat bu zamanda ise vak’alarm çoğunda, gebeşlik artık diğer belirtileri ile aşikâr bir hale gelmiş olur. Bazan bu aylarda bile gebeliğin mevcut olup olmadığının şüpheli olduğu ve bundan dolayı da çocuk kalp seslerinin mevcudiyetinin, gebelik teşhisinde kullanıldığı vakalar hiç de nadir değildir. Çocuk kalp seslerinin karın duvarı yolu ile duyulmasında amnion mayinin miktarının, kadının kârın duvarının kalınlığının ve çocuğun uterus içindeki durumunun ileri derecede rolü vardır.

İlk aylarda çocuk kalp seslerinin hemen symphyse üzerinde;, yani karın duvarının, gebe uterus tarafından en fazla bombeleş-tirildiği yerde aranması lâzımdır. Gebelik ayları ilerledikçe, çocuk kalp seslerinin em iyi duyulduğu yer, uterus, içindeki durumu ile alâkalı olarak değişir ve normal şartlarda çocuk sırtının bulunduğu tarafta en şiddetli olarak duyulur. .

Çocuk kalp seslerinin mevcudiyeti, gebeliğin’ varlığını ispat eden en kıymetli belirtilerden bir tanesidir. Fakat çocuk kalp sesleri gebeliğin yarısında dahi duyulmayabilir. Gebeliğin sonunda bile çocuk kalp sesleri bazen zor işitilir. Hattâ ammion mayii fazla, karm duvan kalın ise ve çocuğun kalbi; fötüsün, uterus içindeki durumuna uygun olarak, karm duvarından uzakta duruyorsa duyulmayabilir.

Çocuğun kalp seslerinin aşikâr olarak tesbiti, gebeliğin mevcudiyetini ve çocuğun canlı olduğunu gösterirse de, tesbit edilmeyişi, gebeliğin mevcut olmadığı veya çocuğun canlı olmadığı hususunda kat’i bir kriteryum olmaz.

Son zamanlarda çocuk kalp seslerinin steteskop ile dinlenmesi yerine yeni ve modern metodlar kullanılmaktadır. Bunun için bazı modern aletlere ihtiyaç vardır. Fakat memleketimizde bütün sağlık ünitelerinde bu modern cihazları bulmak mümkün olmadığı için bir hekimin, çocuk kalp seslerini steteskop ile dinleme hususunda gerekli beceriyi kazanması asla ihmal edilmemelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ