Çocuklarda Aspergilloz

Aspergillusa bağlı infeksiyon çocukluk yaş grubunda nadirdir. Aspergilloz daha çok korti-

1)        1 mg Amphotericin B 7 ml/kg % 5 glükozlu serum içinde 1-2 saatte test dozu olarak İV verilir.

2)        İkinci doz 0.1 mg/kg İV dir. Yine 7 ml/kg % 5 glükozlu serum içinde 4-6 saatlik bir sü­rede verilir.

3)        Doz 0.2 mg/kg İV’e yükseltilir, 7 mi/ kg % 5 glükozlu serum içinde verilir. Doz her 6 saatte bir arttırılır. İlk 24 saatte verilecek toplam doz 0.5-1 mg/kg dır.

4)        Günlük doz 0.5 mg/kg İV, 7- ml/kg % 5 glü­kozlu serum içinde olacak şekilde tedaviye devam edilir.

5)        Uzun süreli uygulamada 1-2 mg/kg İV, 7 ml/kg % 5 glükozlu serum içinde verilir.

kosteroid veya immunosupresif ilaç alanlarda görülür. Ayrıca solunum yollarının ağır hasta­lıkları pulmoner aspergilloz ile komplike olabi­lir.

Bu mantar toprakta ve çürümüş bitki­lerde bulunur. Sporların hava yolu ile yayıl­ması ile bulaşır. Aspergillus cinsleri içinde en sık A. fumigatus’a rastlanır. Balgam kültürlerin­de üretilmesine karşın ancak lösemi, lenfoma, kollagen hastalık gibi ağır bir hastalık varlığın­da belirtilere neden olur.

Klinik bulgular

Aspergillus infeksiyonu ile oluşan 4 klinik tablo tanımlanmıştır:

Allerjik bronkopulmoner aspergilloz: Bu hastaların birçoğunda astım öyküsü vardır. Hastalığın klinik belirtileri ateş, pürülan bal­gam ve dispnedir. Akciğer radyografisinde geçi­ci infiltrasyonlar, proksimal bronşektazi ve segmental atelektazi gözlenebilir. A. fumigatus ile yapılan deri testleri pozitif sonuç verir. Yüksek IgE serum düzeyi bulunur.

Aspergilloma: En sık görülen aspergilloz şeklidir. Kolonizasyon genellikle tüberküloz, sarkoidoz, bronşektazi gibi zedelenmiş akciğer do­kusunda oluşur. Aspergillomada hemoptizi sık­tır. Akciğer grafisinde bir kavite içinde «fungus topu» adı verilen opasite görünümü aspergillo­ma için tipiktir.

Akciğerde yaygın aspergillus infeksiyonu .Genellikle immun yetersizliği olan hastalarda oluşur ve ölümle sonuçlanır. Antibiyotik teda­visine yanıt vermeyen ateş ve pulmoner bir infiltrasyon vardır. Akciğer grafisinde bronkopnömoni, lober pnömoni ve tüberküloz infiltrasyonu gibi çeşitli görüntüler saptanır.

Yaygın sistemik infeksiyon.Malign has­talığı olanlarda görülen ve hematojen yayılma sonucu akciğer dışında birçok sistemleri de tu­tan formadır. Fatal seyirlidir.

Bu aspergilloz formaları dışında cilt infek­siyonu, nazoorbital aspergilloz ve dış kulak yo­lu infeksiyonu görülebilir.

Tanı

Direkt mikroskop muayenesi ve kültür ile konur.

Tedavi

Sistemik vakalarda Amplıotericin B tek ba­şına veya 5-fluocytosine ile verilir. Amphotericin B ve rifampin kombinasyonu da önerilmiş­tir. Allerjik bronkopulmoner aspergillozda steroidler ve aerosol natamycin başarı ile kullanıl­mıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ