Çocuklarda Boy Ölçümü

Ayakta dik pozisyonda rahat durabilen her çocukta boy ölçümü ayakta yapılır. Çocuk dura¬bileceği en dik pozisyonda iken boyu ölçülmeli¬dir. Ölçümde topuk, kalça, sırt kostaları ve başın arka kısmının ölçüm tahtasına temas etmesine dikkat edilmelidir. Ölçülen çocukta çene, iki ta¬rafta mandibula köşesinden yukarıya doğru itil-melidir. Sütçocukları ve küçük çocuklarda (0-2 yaş) yatarak boy ölçülmesi uygundur. Bu du¬rumda yatan çocuğun başı sabit skalaya temas ettirilir, ayak bacakla 90 derecelik açı yapacak pozisyona getirilir ve mobil ölçüm skalası taban¬lara temas edene kadar itilir. Dikkatli yapılma¬yan boy ölçümünde hata yapılması çok kolay¬dır.
Bir çocukta boy büyümesinin değerlendirile-bilmesinde standart boy büyüme eğrileri kulla¬nılır. Büyüme özellikleri genetik farklılıklara bağlı olarak değişebileceği için her ülkenin ken¬disine özgü standart büyüme eğrilerini kullan¬ması uygundur. Büyüme eğrilerinde genellikle 3. ve 97. persentil, bazen 5. ve. 95. persentil de¬ğerler normal büyümenin alt ve üst sınırları ola¬rak kabul edilir. 50. persentil çizgisi «median» adını alır, normal çocukların % 50 sinde büyüme median eğriyi izler. Kısa boyluluk, boy uzunlu-

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ