Çocuklarda Enterobiasis (Oxyuriasis)

Enterobius vermicularis (kıl kurdu) infeksiyonu dünyanın her tarafında çok yaygındır. E.vermicularisin doğal konağı insandır. Her yaşta görülmekle birlikte 5-14 yaşlar arasında en sıktır. Kalabalık yaşama koşullarında, kurum­larda yaşayanlarda yaygındır. İnfeksiyon olduk­ça zararsızdır.

Evermicularis iplik şeklinde, hareketli bir barsak parazitidir. Erkekleri 2-6 mm, dişileri 8-12 mm uzunluğundadır. İnfekte kişilerde fer-til dişi kıl kurtları gece uykudan 2-3 saat son­ra anüsten dışarı çıkarak anüs ve perine çevre­sine binlerce yumurta bırakır ve kısa bir süre sonra ölürler. Yumurta 6 saat içinde infektif ye­tenek kazanır. Bu nedenle reinfeksiyon ve ço­cuktan çocuğa bulaşma riski fazladır. Oda sı­caklığında 2-3 hafta canlı kalabilir. Perianal bölgenin kaşmmasıyla yumurtalar ellere, tırnak içlerine bulaşır. Ayrıca çamaşırlar ve yatak ör­tüleri de kontamine olur. İnfeksiyon ağız yoluy­la bulaşır. Yutulan yumurtalar midede larva haline dönüşür, çekuma göç ederek erişkin for­mu gelişir.

Perianal bölgede yumurtaların larva haline dönüşmesi ve anal yoldan tekrar barsağa girmesiyle retroinfeksiyon olabilir. Kontamine örtüle­rin silkelenmesi ile havaya saçılan yumurtala­rın inhalasyonu ile de bulaşma olabilir.

Klinik s belirtiler: Enterobiasis genellikle asemptomatiktir. En sık belirti nokturnal anal ka­şıntıdır. Ekskoriyasyon ve piyojenik infeksiyonlar gelişebilir. Uykusuzluk, gece korkuları, diş gıcırdatma, gece işemeleri olabilir. Perianal ve perineal irritasyon infeksiyonun yoğunluğuyla, infekte kişilerin veya ailelerin psikolojik durum­larıyla veya parazite karşı oluşan allerjik bir reaksiyon ile ilişkili olabilir. Enterobiasiste doku invazyonu çok nadirdir. Çok nadir olarak ap-pendikste, kadın genital organında ve periton boşluğunda E.vermicularis saptanmıştır. Ağır infeksiyonlar barsakta irritasyon yaparak gastrointestinal bozukluklara neden  olabilir.

Tanı: Kesin tanı yumurtaların veya parazi­tin kendisinin gösterilmesi ile konur. Yumurta­lar selloteyp yöntemi ile kolaylıkla saptanabilir. Beş kez tekrarlanan selloteyp muayenesi ile % 97 oranında pozitiflik elde edilir. Nükseden vaka­larda tüm aile bireyleri de incelenmelidir.

Tedavi ve korunma. Asemptomatik ve semptomatik tüm vakalar tedavi edilmelidir. Meben-dazole (>2 yaş) 100 mg PO tek doz verilir. Et­kinliği % 95 dir. Pyrantel pamoate 11 mg/kg PO (maks. 1 g), pyrivinium pamoate 5 mg/kg PO tmaks. 250 mg) tek doz, piperazine citrate 50-65 mg/kg (maks. 2,5 g/gün) PO 7 gün tedavide kul­lanılabilecek diğer ilaçlardır.

Nüküsleri önlemek çok güçtür. El yıkama, tırnakların kısa kesilmesi ve fırçalanması bulaş­mayı ve otoinfeksiyonu azaltabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ