Çocuklarda Epidemik Tifüs (Bit Tifüsü)

Epidemik tifüs Rickettsia prowazekü’nin et­ken olduğu ağır ve öldürücü olabilen bir hasta­lıktır. Etken insana insan vücut bitinin (pediculus humanus corporis)   dışkısı ile bulaşır.

Klinik bulgular

Kuluçka dönemi 8-14 gündür. Bazı vakalar­da halsizlik, öksürük, bulantı, nezle, baş ağrısı ve göğüs ağrısı gibi prodromal belirtiler gözle­nir. Genellikle hastalık ani ateş yükselmesi ve titreme ile başlar. Baş ağrısı, bulantı, kusma, gastrointestinal semptomlar, öksürük, delirium ve şiddetli kas ağrıları görülebilir. Konjunktivit, splenomegali (1/3 vakada), göğüs ağrısı ve hipotansiyon da gözlenebilir. Döküntü hastalı­ğın 3-8 inci günleri arasında başlar. Döküntü pembe makülopapüler görünümdedir, gövdede başlayıp ekstremitelere yayılır ve bazen hemo-rajik olur. Yüz, saçlı deri, ayak tabanı ve avuç içlerinde görülmez.

Laboratuar bulguları

İlk haftada lökopeni, ikinci haftada lökositoz olur. Proteinüri sıktır. Nadiren hematüri gö­rülür. Riketsiya izole edilebilirse de kesin tanı ikinci haftadan sonra proteus OX-19 a karşı aglütininlerin ortaya çıkması ve spesifik kompleman bağlayıcı antikor titresinin yükselmesi ile konur.

Prognoz

Çocuklarda prognoz erişkinlere kıyasla da­ha iyidir. Hastalık 2-3 hafta sürer, nekahat dö­nemi uzayabilir. Erişkinde BriU-Zinsser hastalığı denilen tekrarlayan formalar görülebilir. Te­davi edilmeyen vakalarda ölüm oranı % 2-40 arasında değişir.

Tedavi

Kloramfenikol 50-100 mg/kg/gün (maks. 2-3 g) veya tetrasiklin 20 mg/kg/gün (mak. 1-2 g) kullanılır. Her iki ilâca .hastanın ateşi düş­tükten 2 gün sonraya kadar devam edilir. Ayrı­ca bitlerin yok edilmesi gerekir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ