Çocuklarda Histoplazmoz

Dünyanın her yerinde sporadik olarak gö­rülebilen Histoplasma capsulatum değişik kli­nik tablolara neden olabilir.

Selim primer akciğer infeksiyonu; Genel­likle semptomsuz seyreder. Bazı vakalarda lez-yonlar kalsifiye olur. Bazı vakalarda ise kazeöz lezyonlar ve kavite oluşarak radyolojik görünüm akciğer tüberkülozuna benzer.

Retiküloendoteliyal sistemin yaygın infeksi­yonu: Bu formada H. capsulatum retiküloen­doteliyal hücreler içinde bulunur. Düzensiz ateş,anemi, lenfadenopati, hepatomegali, splenomegali ve lökopeni görülür. Kalaazar ile ayırıcı ta­nı yapılmalıdır.

Primer deri infeksiyonu: Deride nodul, ül­ser veya yuvarlak halka şeklinde plaklar olu­şur. Bu lezyonlar genellikle selimdir. Bazen ya­yılma gösterebilir.

Tanı için kan, kemik iliği veya ülserlerden alman materyelden kültür yapılması gerekir. Karaciğer, dalak ve lenf bezleri biyopsi materyeli histolojik olarak incelenir, ayrıca bu mater­yelden kültür yapılır. Presipitasyon ve kompleman birleşmesi deneyleri vakaların ancak yarısında müsbettir. Histoplazmin deri testi ge­çirilmiş infeksiyonu gösterir.

Tedavide Amphotericin B kullanılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ