Çocuklarda Kongenital toksoplazmoz

Yenidoğanda görülen birçok hastalıkta olduğu gibi kon­genital toksoplazmozda da bulgular çok çe­şitlidir. Ateş, hidrosefali veya mikrosefali, hepatosplenomegali, sanlık, konvülziyon, ge­nellikle bilateral olan korioretinit, serebral kalsifikasyonlar ve serebrospinal sıvıda ksantokromi ve mononükleer hücre artışı, kongeni­tal toksoplazmozun klasik bulgularıdır. Makülopapüler veya peteşi şeklinde döküntü, miyokardit, solunum güçlüğü, nefrotik sendrom, sağır­lık, periferik kanda eritroblast artışı, trombosi-topeni, lenfositoz, monositoz, ağır vakalarda rast-lanabilen diğer bulgulardır. Ağır vakalarda ölüm ve sekel oranı yüksektir.

Subklinik seyreden vakalarda sıklıkla se­rebrospinal sıvıda lenfositoz ve protein artışı saptanır. Bu bulgular 4 ay veya daha fazla de­vam eder. Bu asemptomatik vakalarda da aylar veya yıllar sonra gelişen korioretinit, strabismus, körlük, hidrosefali veya mikrosefali, serebral kal­sifikasyonlar, psikomotor veya mental gerilik, epilepsi ve sağırlık sekelleri bildirilmiştir.

Yenidoğanda toksoplazmozun klinik tablosu sitomegalovirus (CMV), herpesvirus, rubella in-feksiyonları, sifilis, listeriosis gibi bakteriyel in-feksiyonlar, Rh uyuşmazlığına bağlı eritroblas-toz ve MSS nin dejeneratif hastalıkları ile ilgili ensefalopatiler ile benzerlik gösterir. Herpesvi­rus ve sitomegalovirus infeksiyonlarında, rubel­la ve sifiliste de korioretinit görülebilir. Rubel­la ve sifilis hidrosefali, mikrosefali ve serebral kalsifikasyonlara da neden olabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ