Çocuklarda Konstitüsyonel Büyüme Gecikmesi

Boy kısalığı dışında fizik muayene bulgula­rı normal, ancak kemik yaşı geri olan çocukla­rın büyük çoğunluğu bu gruba girer. Erkek ço­cuklarda daha sıktır. Doğumda normal tartı ve boyda olmaları bu çocukların önemli bir özel­liğidir. Genellikle ilk 1 2 yıl büyüme temposu normaldir. Büyüme hızı 3 5 yaşlar arasında aza­lır, çocuğun tartı ve boyu 3. persantil değerlerine iner. Kemik yaşı da boy yaşma uygun şekilde geri kalır. Daha sonra büyüme tekrar yılda 5 cm veya biraz daha fazla uzarsa da çocuğun nihai boyu kısa kalır. Ancak sağlığı yerindedir. Bu ço­cuklarda olgunlaşma da geri kalır. Kemik yaş­ları, kronolojik yaşlarından birkaç yıl geridedir. Ergenlik belirtilerinin ortaya çıkışı gecikir. Bu nedenle bu bozukluk, konstitüsyonel ergenlik ge­cikmesi olarak da adlandırılır. Ergenlik belirtile­rinin ortaya çıkış zamanı kemik olgunlaşma du­rumu ile ilişkilidir. Kemik yaşı kızlarda 10.5, er­kek çocuklarda 11.5 yaşma eriştikten sonra ilk ergenlik belirtileri gözlenir. İlk ergenlik belirtile­ri kızlarda 15, erkeklerde 18 yaşlarına kadar ge­cikmiş olabilir. Hatta bazen daha da gecikebilir. Ergenlik belirtileri ve bunların tamamlanma sü­reci normalden farksızdır. Sonuçta geç olarak erişkin boyu, normal değerlere erişir. Dikkatli soruşturulursa, ailenin diğer bireylerinde de ben­zer büyüme gecikmesi hemen daima saptanabi­lir. Annede veya ailede başka bir kadında me narş yaşı çok gecikmiş olabilir. Bu çocuklarda endokrin bozukluklar bulunduğuna ilişkin bazı yayınlar bulunmakla birlikte esasta endokrin gelişimleri ve ergenlik belirtilerinin başlaması ve gidişi kemik yaşlarına uygundur.
Konstitüsyonel büyüme gecikmesi vakaları­nın bir bölümünde kemik yaşı, boy yaşı kadar geri bulunmaz. Bu vakalarda kemiklerin uza­masında, nedenini iyi bilmediğimiz bir bozuklu­ğun bulunması olasıdır.

Sosyal çevrenin etkisi ile çocuğun boy ko­nusundaki davranış ve yorumları psikolojik so­runlar çıkaracak boyutlara varabilir. Boy kısalı­ğının geçici olduğu ve çocuğun normal erişkin boyuna ulaşacağı anlatılmalıdır. Bu tip büyüme gecikmesinde tedavi gereksizdir. Erişkin boyun­da bırakacağı olumsuz etki nedeni ile anabolik steroidler önerilmez. Ancak psikolojik sorunun büyük olduğu özel durumlarda, altı aylık geçici bir süre için androjen tedavisi denenebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ