Çocuklarda Otonom Sinir Sisteminin Muayenesi

Kalp atımı, solunum sayısı, nabız, vücut ısı­sı gibi vital fonksiyonlar, çocuğun yaşma ve o andaki fizyolojik duruma göre değerlendirilme­lidir.

Çocuklarda Deri reaksiyonları

Deri renk, ısı, ter sekresyonu yönlerinden değerlendirilir. Tüm vücutta ter sekresyonunun azlığı söz konusu olduğunda ektodermal displazi akla gelmeli, dişler incelenmelidir. Periferik si­nir hastalıklarında lokal anhidroz gelişebilir. Horner sendromunda myosis ve ptosis bulgula­rının yanı sıra yüzün hasta tarafında ter sekres­yonu azalmıştır.

Merkezi sinir sistemi lezyonlarmda hiper-hidroz oluşabilir.

Çocuklarda Tükrük ve gözyaşı salgısı

Gözyaşı salgısının azalması santral oto­nom disfonksiyonu olan RileyDay sendromunun bir komponentidir. Fasiyal parezide gözün de vamlı sulanması dikkati çeker. Spastik çocuklar­da, motor fonksiyon bozukluklarında hipersali-vasyon sık görülür.

Çocuklarda Sfinkterler

Anüs sfinkteri inspeksiyonla değerlendirilir. Öyküde kaim barsak ve mesane fonksiyon kusu­ru sözkonusu ise sfinkter parmakla incelenme­lidir. Anal refleksi değerlendirmek için, bir iğne hafifçe perianal bölgeye batırılır. Normalde sfinkterde hızlı bir kontraksiyon gelişir.

Mesane fonksiyonu palpasyon ve perküsyon-la, gerekirse radyolojik olarak değerlendirilir. Mesanenin parasempatik innervasyon bozukluk­ları üriner retansiyon ve mesanenin tam olma-yan boşalmasına yol açar.

Büyük çocuklarda persistan ya da tekrarla­yan enüresis veya enkopresis çoğu kez psikojen nedenlidir. Ancak ayırıcı tanı mutlaka yapılma­lıdır. Enüresis nadiren bir organik lezyon sonucu da belirebilir. Bacaklarda motor bozukluklar be­lirlendiğinde mutlaka spinal lezyon akla gelme­li, bu durumda sfinkter fonksiyonu da bozuksa myelografik değerlendirme yapılmalıdır.

KAFA İÇİ BASINCI ARTMASI SENDROMU (KİBAS)  İŞARETLERİ

Çocuklarda Genel durum ve postür

Hiperirritabilite, baş ağrısı, kusma, konvül-ziyon KİBAS’a işaret eden bulgulardır. Opisto-tonus, tüfek tetiği pozisyonu gibi postür değişik­likleri de görülebilir.

Çocuklarda Meningeal işaretler

Ense sertliği ; Yatar veya oturur pozisyonda bir el çocuğun sternumu üzerine bastırılıp, di

ğer elle başı öne doğru itilerek çene göğüse değ-dirilmeye çalışılır. Bu manevraya direnç, ense sertliğini gösterir. Karar verilemeyen durumda çocuğun başı, muayene masasından aşağıya, sar­kıtılarak muayene tekrarlanır.

KernigKt$areti .- Kalça ve dizler fleksiyon du­rumuna getirilir. Bunu izleyerek ekstansiyon yaptırılmaya çalışılınca, dizlerin fleksiyonda kal­masıdır.

Brudzinski işareti ; Ensenin fleksiyonu ile kalça ve dizlerin refleks fleksiyonudur.

Baş-diz pozisyonu : Çocuğu yatar pozisyon­dan oturur pozisyona geçmesi ve dizlerini öp­mesi söylenir. KİBAS’da bu hareket yapılamaz.

KİBAS işaretlerinin pozitif olduğu durum­larda gözdibi incelenmeli ve gerekli diğer mua­yeneler (lomber ponksiyon, vb) uygulanmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ