Çocuklarda Parainfluenza Virüs İnfeksiyonları

Parainfluenza virusları paramyxovirus gru­buna giren ve tek sıra RNA içeren virus-lardır. 4 serotipi vardır (1-4). Her bir serotipin o tipe özgü hemaglütinin ve komplemanı bağla­yıcı antijenleri vardır.

Epidemioloji

Parainfluenza viruslarm 1., 2., 3. tipleri in­sanlarda hastalık yapar. Parainfluenza tip 1 ılı­man iklimlerde sonbahar aylarındaki krup sal­gınlarından sorumlu tutulmuştur. Tip 2 daha ufak krup epidemilerine yol açar ve yine son­baharda görülür. Parainfluenza tip 3 daha sey­rek görülür. Bu tip genellikle endemiktir, ancak bazen epidemi yapabilir. Parainfluenza tip 1 ve 2 virusları RSV gibi en fazla hayatın ilk yılla­rında ve özellikle 2-3 yaşlarında görülür. Bu da krupun en fazla görüldüğü yaştır. 6 aydan ön­ce nadirdir. Parainfluenza tip 3 de 15 yaşın al­tında çocuklarda görülür. İlk 6 ayda da nadir olarak rastlanmıştır.

Patogenez

RSV gibi bu virüs da orofarinkste çoğalır ve alt solunum yollarına yayılır. Buradaki epite-İm müküs bezlerindeki viral çoğalma, dejene­rasyona ve bunu izleyerek iltihaba neden olur. Parainfluenza virüs infeksiyonîarı tam bağışık­lık bırakmaz.

Klinik bulgular

Parainfluenza tip 1 in neden olduğu krup birkaç gün süren bir üst solunum yolu infeksi-yonu şeklinde başlar. Bunu ses kısıklığı, meta­lik öksürük ve inspiratuar stridor izler. Solu­num yetersizliği arttıkça çocuk huzursuzlaşır ve retraksiyonlar beliririr. Çoğu hastalarda 37.8°C ile 40°C arasında ateş vardır. Lökosit sa­yısı 12.000/mm3 ile 14.000/mm3 arasında değişir. Formülde hafif bir polimorf nüveli lökosit üs­tünlüğü saptanır.

Viral krup sendromları bakteriyel krupa kı­yasla daha yavaş gelişir ve daha hafif seyreder. Ateş ve lökositoz da daha hafiftir. Parainfluen­za viruslarmın yol açtığı bronşiyolit ve pnömo-ni tablosu RSV infeksiyonundan ayırt edilemez.

Tanı

Semptomların ortaya çıkmasından birkaç gün sonra Parainfluenza tip ı virusu boğaz ve burun kültürlerinden elde edilebilir. Kültürler maymun veya insan embriyosu böbrek hücrele­rinde üretilebilir. Parainfluenza virusları çok labil olduklarından materyelin bekletilmeden ekilmesi çok önemlidir.

Tedavi

Semptomatiktir. H. influenza krupundan ayırt edilemeyen vakalarda antibiyotik kullanı­labilir. Nemli hava, gerekirse oksijen verilir. Se-datifler solunum yetersizliğine eşlik eden hu­zursuzluğu baskılayabileceginden çok dikkatli kullanılmalıdır.

Koruyucu önlemler

İnaktive parainfluenza aşıları yapılmış ise de etkili değildir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ