Çocuklarda Patogenez

G.lamblia infeksiyonu ile olu­şan bulguların patogenezi çok iyi anlaşılama­mıştır. İntestinal biyopsi incelemelerinde mikrovilhıslarda değişiklikler, müküs sekresyonunda artma, intraepitelial lenfosit ve diğer iltihap hücrelerinde artma, parsiyel villöz atrofi gös­terilmiştir. Mukoza değişiklikleri ile birlikte Dxylose, yağ, folik asit, Bı ve A vitamini mallabsorpsiyonu, pankreas enzimlerinde ve intes­tinal disakkaridaz aktivitesinde de azalma sap­tanır. Bununla birlikte mukoza değişiklikleri saptanmayan hastalarda da malabsorpsiyon ve semptomatik  giardiasis  olabilmektedir.

Mukoza değişiklikleri ve malabsorpsiyon reversibldir, tedavi ile düzelir.

Primer veya sekonder immunoglobülin ye­tersizliği olan çocuklarda barsak mukozasında­ki morfolojik değişiklikler, normal çocuklara kı­yasla daha sık ve daha belirgindir.

Klinik bulgular.- înfekte çocukların % 40-80’i semptomatiktir. Giardia ile temastan sonra 2-3 hafta içinde dışkıda parazit görülür. Semp­tomlar dışkıda henüz parazit saptanmadan ön­ce ortaya çıkar. Akut giardiasis’de ishal en Önem­li bulgudur. Dışkı yumuşak veya sulu, yağlı gö­rünümde, fazla miktarda ve kötü kokuludur. Yorgunluk, abdominal kramplar, karın gergin­liği, epigastrik ağrı olabilir. Midede gaz, geğir­me, iştahsızlık ve bulantı şikayetleri de çok sık­tır. Tartı kaybı olabilir. Giardiasis semptomları yaşa göre farklılık gösterir. Bir yaşından küçük­lerde ishal, kusma, iştahsızlık, büyüme yetersiz­liği ön plandadır. Beş yaşından büyüklerde ise abdominal kramplar, zaman zaman yumuşak dışkılar başlıca belirtilerdir.

Akut giardiasis spontan iyileşebilir. 4-6 haf­tada parazit dışkıdan kaybolur. Bazen ise infek-siyon kronikleşir ve aylarca veya yıllarca devam eder.

, Kronik giardiasis genellikle malabsorpsiyon sendromlarma benzer intermittant, yumuşak ve kötü kokulu dışkı ile birliktedir. Abdominal distansiyon, kötü kokulu geğirme, epigastriumda ağrı, substernal yanma, bulantı ve iştahsız­lık gibi belirtiler bulunabilir.

Malign hastalıklı, immun yanıtları yetersiz olan çocuklarda, hipogammaglobülinemide ve özellikle îgA eksikliğinde kronik giardiasis’in klinik bulguları çok daha belirgin olur. Semp­tomlar çöliaki hastalığına benzer. Yağ, karbon­hidrat, A ve Bı2 vitamini, folik asit malabsorpsi-yonu, protein kaybı ile olan enteropati gelişe­bilir.

Kronik giardiasis protein enerji malnütrisyonunu da ağırlaştırır. Komplike olmayan giar­diasis hematolojik değişikliklere neden olmaz. Anemi ağır malabsorpsiyonda görülür. Eozinofili yoktur. Gastrointestinal radyolojik incele­mede mukoza kıvrımlarında kalınlaşma ve ağır vakalarda hipersekresyon, hipermotilite, bar­yumda segmentasyon, ince barsakta genişlemiş urveler görülebilir.

Tanı; G.lamblia trofozoit veya kistlerinin dışkı ile atılması düzensiz olduğu için dışkı in­celemeleri birkaç kez tekrarlanmalıdır. Dışkı örneğinin 3 kez incelenmesi ile vakaların % 97sinde tam konabilir. Dışkıda giardia antijenle­rini tayin etme yöntemleri geliştirilmeye çalışıl­maktadır. Giardia’lar duodenum sıvısında da bulunur, ancak duodenum intübasyonu hasta­ya rahatsızlık veren ve bazen güç olan bir iş­lemdir. Entero-Test kapsüllerinin gelişmesi bu işlevi kolaylaştırmıştır. Duodenumdan alman örnek giardia yönünden mikroskopta incelenir.

Tedavi ve korunma: Çocuklarda G.lambia in-feksiyonunda metronidazole 25 mg/kg/gün PO 5 gün veya quinacrine 8 mg/kg/gün PO 5 gün ile tedavi başarılı olur. Furazolidone da 5 mg/kg/ gün PO 10 gün kullanılabilir. Son yıllarda tini-dazole 1-1.5 g PO tek doz ile % 90 başarı elde edildiği bildirilmektedir.

Kullanma ve içme sularının sanitasyon ye­tersizliği Giardiasis epidemilerine yol açmakta­dır. Yüzey sularının kullanıldığı toplumlarda klorlamanın yanısıra çöktürme ve süzme işlem­leri de gerekir. Kurumlarda infeksiyonun ya­yılması, asemptomatik taşıyıcıların belirlenerek uygun tedavisi ile önlenebilir. Giardiasis – için profilaktik tedavi yoktur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ