Çocuklarda Refleksler

Refleks çekici ile uyararak değerlendirilir. Refleks bakılırken gevşemeyi sağlamak için ço­cukla konuşmak, dikkatini başka yere çekmek, elini tutmak, el sıkmasını sağlamak gibi yöntem­ler kullanılır. Uyarıya yanıt alınması, sinir uçları, afferent sinirler, medulla spinalis, motor nöron ve ilgili kastan oluşan refleks arkusunun işlerli­ğini gösterir. Periferik sinir ve kas hastalıkları ile refleks yolundaki beyin sapı ve medulla spinalis lezyonlarmda tendon refleksleri hafifler veya kaybolur. Birinci motor nöron lezyonlarmda ise hiperaktif yanıt alınır. Bu hastalarda klonus (refleks kasılmasının devam etmesi) da görüle­bilir.

Süt Çocuklarında ve Çocuklarda Yüzeysel refleksler

Babinski refleksi . Ayak tabanının lateral bö­lümünün bir çubuk, vb ile çizilerek uyarılmasıy-la normalde plantar fleksiyon olur (plantar ref­leks). Bu uyarı ile başparmakta ekstansiyon ol­ması, diğer parmakların ise yelpaze şeklinde açılmasına Babinski refleksi denir. İlk 1-2 yaşta Babinski refleksinin pozitif olması normaldir. Oysa 2 yaştan büyüklerde pozitiflik piramidal traktüs lezyonuna işaret eder.

Abdominal refleks .• Karın derisinin orta hattan dışa doğru uyarılması ile karın kasların­da, görülen kontraksiyondur. Alınmaması Tıo-Lı düzeyinde medulla spinalis lezyonuna veya mer­kezi bir lezyona işaret eder.

Kremaster refleksi : Uyluğun iç tarafının sı­vazlanması ile aynı taraf testisin yukanya doğru çekilmesidir. Lısegment lezyonlarmda kaybo­lur.

Anal refleks . Perianal bölge deri ve muko­zasına dokunularak gözlenen anus dış sfinkter kasının kasılmasıdır. Medulla spinalis alt sakral segmentlerinin sağlam olduğunu gösterir.

Korteks ve medulla spinalis hastalığının işareti olabilir. Nadiren hiperaktif refleks nor­mal çocuklarda da bulunabilir.

Hiperrefleksi ile birlikte Babinski pozitif­liğinin bulunması piramidal traktüs hastalığını gösterir.

Tek taraflı hiperrefleksi ı Hafif serebral felç (doğum travması sonucunda), nörolojik se-kel (menenjit, subdural hematom, kafa travma­sı) ve gelişmekte olan nörolojik bir hastalık duru­munda görülür. Bu durum tek taraflı Babinski pozitifliği ile birlikte olabilir.

Bilateral hiperreflelzsi . Medulla spinalis basısı (tümör, kemik anomalileri, metastaz, vb), ailevi spastik parapleji ve metabolik nedenlere (karaciğer veya üremi ensefalopatisi) bağlı ola­rak gelişebilir.

Alt ekstremitede hiperrefleksi : Serebral felç (motor kortekste alt ekstremite nöronları­nın selektif tutulması sonucu özellikle preterm doğanlarda) hidrosefali ve intrakranial kitle varlığında ortaya çıkar.

Çocuklarda Arefleksi ve hiporefleksi

Genellikle periferik sinir bozukluğu hasta­lığıdır. Refleks kavsinin herhangi bir bölgesin­deki lezyon hiporefleksiye yol açabilir. Nadiren normal çocuklarda da hiporefleksi görülebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ