Çocuklarda Strongyloidiasis

Strongyloides stercoralis infeksiyonu ılıman ve tropikal bölgelerde yaygındır. Diğer intesti­nal nematod infeksiyonlarmdan daha nadirdir.

İnfekte kişilerin dışkıları ile atılan larvalar, nemli toprakta erişkin veya infektif filariform larva formuna dönüşür. Filariform larvalar de­riye penetre olarak kan dolaşımına, oradan da akciğerlere geçer. Daha sonra ince barsağm üst kısmına yerleşerek yumurtlamaya başlarlar. S.stercoraiis yumurtaları hızla küçük larva şek­line dönüşerek dışkı ile atılırlar. Bu infektif fi­lariform şekle dönüşüm genellikle nemli toprak­ta olur. Bazen de bu olgunlaşma infekte kişile­rin barsağmda olabilir ve bu durumda larvalar barsak duvarına veya perianal deriye penetre olarak otoinfeksiyona neden olabilir.

İnsan S.stercoraiis için primer konaktır. İn­feksiyonun taşınması ve yayılması toprak, iklim ve sanitasyon koşulları ile ilişkilidir. Geri zekâ­lı çocukların barındırıldığı kurumlarda infeksi­yon daha sıktır. Hiperinfeksiyonda Cotoinfeksiyon) beslenme, bağışıklık durumu gibi konak faktörleri rol oynar.

Klinik bulgular: Strongyloidiasiste bulgu ve belirtiler infekte kişilerin küçük bir oranın­da görülür. Akciğer semptomları ve deri lezyonları larva invazyonuna bağlıdır, genellikle hafiftir ve gözden kaçabilir. Deride inokülasyon yerinde papüler eritematöz döküntü ile kaşıntı olabilir. Larvaların tekrarlayan deri invazyonları, kenarları geniş eritematöz ürtikeriyel lezyonlara neden olabilir. Bu lezyonlar genellikle anüsün çevresinde oluşur. Strongyloidiasiste tipik belirtiler intestinal fazda ortaya çıkar. Epigastrium bölgesinde ağrı, yanma, dolgunluk hissi, kusma, ishal ve konstipasyon episodları olabilir. Kronik strongyloidiasis protein kaybı enteropatisi sendromuna benzer malabsörpsiyona ve tar­tı kaybına neden olabilir. Nematodlar arasında yalnız strongyloidiasis’de barsak evresinde eozinofili olur,

Malnütrisyon ve immun yetersizlik durum­larında dissemine strongyloidiasis gelişerek ge­niş doku harabiyeti ve yaygın karın ağrısı, distansiyon, ateş ve şok gibi ağır hastalık belirti­leri oluşabilir.

Tanı: Dışkıda veya duodenum sıvısında ti­pik larvaların gösterilmesi ile tanı konur. Dışkı örnekleri birçok kez direkt yayma veya konsant­rasyon yöntemleri ile incelenmelidir. Hiperinfek-siyon sendromunda larva balgamda, mide su­yunda, nadiren de duodenum biyopsisinde bu­lunabilir.

Tedavi ve horunma : Strongyloidiasiste et­kili tek ilaç thiabendazole’dur. Thiabendazole 25 mg/kg PO günde 2 kez olmak üzere 2 gün verilir. Tedaviden sonra dışkı incelemesi tek­rarlanmalıdır. Hijyen kurallarına uyulması bu­laşmayı önleyen en önemli faktördür.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ