Çoğul gebelikler

En yüksek ikiz doğum sıklığı zencilerde ve doğu hindistan’da görülmektedir. Beyaz ırkta görülme sıklığı azdır. Amerika’da zenci toplum­da bu oran 1/70, beyaz toplumunda 1/88 olarak bildirilmektedir. Japonya’da 1/150, çin’de ise oran 1/300 olarak verilmektedir. Ülkemizde yapılmış sınırlı çalışmalarda sıklık 1/145 olarak bildiril­miştir. İkizlik tek yumurta (möhoovüler) mono zigotik veya çok yumurta (poliovüler) dizigotik, polizigotik tiplerde olabilir. İkizlerin % 25 33 ünü tek yumurta ikizleri oluşturmaktadır.

Poliovüler gebeliklere genellikle yaşlı gebe­lerde ve aile öyküsünde çoğul doğum olanlarda, rastlanmaktadır. Ayrıca poliovüler gebelikler, kısırlık nedeniyle hormon tedavisi gören kadın­larda daha sık görülmektedir.

Yapışık ikizlik (siyam ikizleri), büyük ola­sılıkla monoovüler ikizlerde oluşan bir gelişme defektidir. Bir amniyotik kese içinde iki ayrı embriyo bulunur. Bu ikizlerde umbilikal kor­donun obstrüksiyonu sonucu ölüm oranı yük­sektir. Yapışık ikizlerin prognozu cerrahi ayırım koşullarına bağlıdır. Bir ovumun fertilizasyo n undan sonra ikinci bir ovumun fertilizasyonu olursa süperfekondasyon sözkonusudur. Bu ikiz­ler  görünüş  ve   hacimce  farklı  olurlar.

İkizlerin tek ya da çift yumurta ikizi olduk­ları cinsiyet, plasentanın özellikleri ve çocukla­ra özgü fizik özellikler ve karakterler, kan gru­bu ve doku tipi ile ayırt edilir. Aynı cinsten ol­mayan ikizler çift yumurta ikizleridir. Plasen­talar ayrı ise genellikle çift yumurta ikizliği söz , konusudur. Ancak tek yumurta ikizlerinde de birinci hücre bölünmesi ya da bunu izleyen mo rula dönemindeki hücre bölünmesi 2 amnion, 2 korion ve hatta 2 plasenta ile sonlanabilir. Tek yumurta ikizlerinin 1/3 ü dikorionik ve diamni otiktir. Tek plasenta olduğunda, plasenta mono korionik ve ikizler aynı cins ise tek yumurta ikizliği; cinsleri ayrı ise çift yumurta ikizliği söz­konusudur. Plasenta, dikorionik, ikizler aynı cins ise tek veya çift yumurta ikizliği olabilir. Bu durumda ikizlik tipinin saptanması için fizik özel­liklerin değerlendirilmesi; kan ve doku grupla­rının tayini gerekir. Tek yumurta ikizleri aşağı­da sayılı eş fizik özellikleri gösterirler.

 • Her iki yenidoğan aynı cinstendir.
  • Yüz bölümleri (kulak, diş gibi) benzerlik gösterir.
  • Saçları aynı renk, yapı ve dağılım gös­terir.
 • Gözler aynı renktedir.
  • Cilt yapıları aynı özelliği gösterir   (ben­lerin   sayısı  ve   dağılımı   değişebilir).
  • El ve ayakları aynı yapı ve büyüklükte­dir.
  • Antropometrik    ölçümleri özellikle ilk 6 aydan sonra biribirine çok yakındır.

Plasentada vasküler anastomozlarm varlığı hemen her zaman tek yumurta ikizlerinde gö­rülen bir durumdur. Vasküler anastomozlar ar­terden artere, venden vene veya arterden vene olabilir ve bir ikizden diğerine kan geçişine (fe to fetal transfüzyon sendromu) neden olabilir. Tablo 6.8.3 de plasental arterio venöz şant sonucu tek yumurta ikizlerinde görülebilen değişik­likler özetlenmiştir.

Fetal transfüzyon sendromu acil tedavi ge­rektiren  durumlara yol  açabilmektedir.

Prognoz     ,v

İkizlerin çoğu preterm doğar. Hamilelik sü resince maternal komplikasyon oranı yüksektir. Tek yumurta ikizlerinde perinatal mortalite ora­nı yüksek olmasına karşın (dört kez fazla) neo natal mortalite oranı farklılık göstermez. Çoğul gebeliklerde anomali sıklığı  da yüksektir.

İkizlerde ikinci doğan bebek neonatal asfik si yönünden daha fazla risk altındadır.

Tedavi

Antenatal dönemde izleme ve doğumda as fiksi yönünden önlem alınması önemlidir. Feto fetal transfüzyon durumunda donör olan ikizde belirgin anemi varsa transfüzyon, alıcı olan di­ğer ikizde ise polisitemi yönünden hematokril kontrolü ve gerekirse kısmî kan değişimi yapıl­malıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ