C.Salmonella

nvaziv bir bakteriyel patojen olmasına karşılık aşırı miktarda intestinal ülserasyona neden olmaz. Bu mikroorganizma ince barsakların lanıina propriasına yerleşmesine karşılık genellikle yalnız inflamatuar reaksiyona neden olur. Salmonella typhosa’da görülen inflamatuar hücreler mononükleer olup bakte-riyemi gelişmesine karşı eğilim varken, nontifoid salmonellada polimorfönükleer cevap ve fagositoz görülür ve bu durumda bak-teriyemi insidansı çok daha azdır. İnce barsakta bakterilerin barsak duvarına yapışması gastrointesUnal enterik bakterilerin bar-sağa yapışmasını etkileyen faktörler, fimbria varlığı, motilite, kemotaksin, adezinler ve mukoz yapışmadır. Fimbrialar özellikle E.coli’de iyi tanımlanmış ipliksi membran proteinleridir. Bu pep-titler genomik veya plazmid DNA tarafından kodlanırlar ve türe özgü yapışmayı sağlarlar. Plazmidler tarafından belirlenen diğer faktörler ise barsak mukozasına bağlanmayı düzenlerler. Flagellar antijenler ise Vibrio cholerae da önemli rol oynarlar.

Motilite özelliği patojenlerin epitel hücrelerini örten mukoz jele penetre olmalarını sağlar. Enteropatojenik E.coli’nin neden olduğu gastrointestinal infeksiyonlarda bakterinin epitel hücrelerine yapışması ve enterosit villuslarma zarar vermesi (En-teroadherans) önemli rol oynar. Gastrointestinal immün sistem, gastrik asidite ve barsağın normal bakteryel florası gibi intestinal faktörler gastrointestinal infeksiyonlann ortaya çıkmasını önleyici rol oynarlar.

Gastrik asit bazı enterik bakterileri parçalayarak infeksiyona duyarlılığı azaltabilir, örneğin deneysel çalışmalarda oral yolla bikarbonat verilen kişilerde shigella, E.Coli ve kolera infeksiyon-larının daha sık görüldüğü belirlenmiştir. Gastrik rezeksiyon yapılan veya aklorhidrisi olan hastalarda gastrointestinal infek-siyonlara karşı duyarlık artmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ