DERECELENDİRME YÖNTEMLERİ VE PROGNOZ

Günümüzde İA infeksiyonları derecelendirmede APS (acute physiology score), APACHE I (acute physiology and chronic health evaluation) APACHE II, SSS (septic severity score), SİS (sepsis in-dex of survival), MPI (Mannheim peritonitis index), SISS (surgical infection stratiiîcation system), PIA II (peritonitisindexAltona II) gibi bir çok sistem kullanılmaktadır. Tedavi ile ilgili faktörlerin derecelendirildiği sistem ise TlSS’dir. (therapeutic intervention scoring system) Bütün bu derecelendirme yöntemlerinin doğru tahmin oranlan (Tablo V) %80-90 arasındadır. Sağkalım oranındansa mortaliteyi tahmin etmede daha güvenilirdirler. Hepsi hasta popülasyonlannı araştırmada iyi sonuç vermektedirler, ancak tek bir hastayı ilgilendiren terapötik kararlar yönlendirmede yetersizdirler. Son 10 yılda yaygın kullanım alanı bulan bu gibi derecelendirme sistemlerinin hasta bakımı ve sağkalımı oranlarını arttırmada yararlı olabilmeleri için evrensel, geniş boyutlu araştırmalar gerekmektedir. Bu gibi çok merkezli araştırmalar halen sürmektedir.

SONUÇ

Sonuç olarak, bütün bu teknik ilerlemelere karşın, mortalitesi halen yüksek olan İA infeksiyonlarda sık görülen aerob ve anaer-ob mikroorganizmalar için uygun antibiyotik seçimi, daha seyrek görülen ve yüksek mortalite ile seyreden enterokok ve kandida gibi oportünist infeksiyonlarla erken dönemde mücadele, radyoloji departmanlanyla sıkı işbirliği, değişik cerrahi tedavi yöntemlerinin birbirleriyle karşılaştırılmaları, bunların konakçı savunma mekanizmalarıyla ilişkileri, imrnün sistemi güçlendirecek çeşitli tedavi yöntemleri, derecelendirme sistemlerinin birey olarak hasta

TABLO V. DERECELENDİRME YÖNTEMLERİ SONUÇLAR!

YÖNTEM DUYARLILIK ÖZGÜLLÜK DOĞRU TAHMİN
ORANI
APACHE II %49 : %93 %79
MPI %84 /. %79 %81
SISS %84
SIS :■■:
skor 20’derı azsa %72 % 92
skor 50’den fazla ise %78 ■”‘”” \\ %85 ■ -^
PIA %91 : %79 %89

konuları, 19901ar için klinik çalışma ve deneysel araştırma kon-sağkalımı ve mortalitesi açısından önemli konuları arasında olmaya devam edecek gibi gözükmektedir.

REFERANSLAR

1.   Ahrenholz H, Simmons RL: Fibrin in peritonitis: 1. Benefıcial and adverse cf fects of fibrin İn experimental E. coli peritonitis. Surgery 88:41, 1980.

2.   Ahrenholz DH, Simmons RL: Peritonitis and other intra-abdomlnal infections. Hoıvard RJ, Simmons RL: Surgical Infectious Dİseases, Appleton and Lange Nonvalk, Connecticut/San Mateo, California.

3.   Allan D, Moelering RC, Jr: Management of infections caused by gram-negative bacllli: The role of antimicrobial combinations. Rev Infect Dis 7 S:559-571, 1985.

4.    Bercovici B, Michel J, Miller J, Sacks TG: Antimicrobial actMty of human peritoneal fluid. Surg Gynecol Obstet 141:885-888, 1975.

5.    Chong K T: Prophylactic administratlon of Interleukin-2 protects mice from lethal challenge with gram-negative bacteria. Infect Immun 55:668-673, 1987.

6.    Coleman RE, Black RE, Welch DM, Maxwell JG: Indium-111 labeled leukocytes in the evaluation of suspected abdominal abscesses. Am J Surg 139:99-104, 1980.

7.    Datz FL, Luers P, Baker WJ, Christian PE: Improved detection of upper

abdominal abscesses by combinatlon of 99 m-Tc sulphur colloid and 111-In leukocyte scanning. Am J Roentgenoll44: 319-323, 1985.

8.    Delliner EP: Use of scoring systems to assess patients with surgical sepsis. Surg Clin North Am. 68:123-145, 1988.

9.    Dominioni L, Dionigl R, Zanello M, ve ark.: Sepsis score and acute phase protein response as predictors of outcome in septic surgical patients. Arch Surg 122:141-146, 1987.

10.    Dougherty SH: Role of enterococcus İn intraabdominal sepsis. Am J Surg. 148:308-312, 1984.

11.    Fry DE, Garrison N, Heitsch RC, Calhoun K, Polk HC, Jr.: Detemünants of death in patients with intraabdominal abscesses. Surgery 88:517-523, 1980.

12.    Gerzof SG, Johnson WC, Robbins AH, Nabseth DC: Expanded criteria for percutaneous abscess drainage. Arch. Surg. 120:227-232, 1985.

13.    Haaga JR, Alfldi RJ, Haurilla TR ,et al. : CT detecüon and aspiration of abdominal abscesses. Am J Roentgenol. 128:465-74, 1977.

14.    Halasz NA, Sonnenberg E: Drainage of intraabdominal abscesses, tactics and choices. Am J Surg 146:112-115, 1983.

15.    Hinsdale JG, Jafle BM: Re-operation of İntra-abdominal sepsis. Indications and results in modern critical çare setting. Ann Surg 199:31-36, 1984.

16.   Jacques P, Mauro M, Safrit H. Yankaskas B, Piggott B.: CT features of intraabdominal abscesses: prediction of successful percutaneous drainage. Am J Roentgenol 146:1041-1045, 1986.

17.    Knaus WA, Zimmerman JP, Wagner DP. et al. : APACHE: Acute physiology and chronic health evaluation: A physiologically based classification system. Crit. Çare Med. 9:591-597, 1981.

18.   Knaus WA, Draper FA Wagner PP et al. : Evaluation outcome from intensive çare: A prellminary multihospital comparison. Crit Çare Med 10:491-496, 1982.

19.    Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE: Apache II: a seveıity ofdiseaseclassiftcation system. Crit. Çare Med. 13:818-829, 1985.

20.    Lanser ME, Saba TM: Correction of serum opsonic defects after bum and sepsis by opsonic flbronectin administration. Arch. Surg. 118:338-342, 1983.

21.    Lau WY, Fan ST, Chu KW, Yip WC, Yiu TF, Yeung C, Wong KK: Cefoxitin versus gentamicin and metronidazole in prevention of pöst-appendicectomy sepsis: a randomized, prospective trial. Antimicrob.Chemother 18:613-619, 1986.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ