Bebek Ve Çocuklarda Deri

Normal yenidoğanm derisi pembedir. Doğu­mu izleyen birkaç saat deri rengi daha koyudur.

Yenidoğanda koyu kırmızı renk kanda şe­killi elemanlarının artmasına bağlıdır (pletho ra). Cilt rengi koyu kırmızı olan yenidoğanlar hiperviskozite sendromu (diyabetik anne çocu­ğu, vb) yönünden incelenmelidir. Prematüreler­de deri tabakasının ince olması sonucu koyu kır­mızı renk görülebilir. Seyrek olarak vücut rengi alından pubise kadar bir yarısı kırmızı, bir yarısı soluk olmak üzer* net olarak ikiye bölünmüş gö­rülebilir. Bu duruma palyaço rengi denir. Ken­diliğinden düzelir, etiolojisi iyi açıklanmamıştır. Solukluk ise anoksi, anemi, şok ve ödeme işaret edebilir. Aneminin erken tanınması karaciğer yırtılması, subdural kanama, fetomaternal ka­nama, hemolitik hastalıkları değerlendirmek açısından önemlidir.

Normal yenidoğanm göz kapaklarında, yüz, el ayak sırtında, tibia üzerinde hafif ödem ola­bilir. Doğumu izleyen birkaç gün içinde bu ödem kaybolur. Küçük preterm bebeklerde yay­gın ödem olabilir. Lokalize ödem varsa, lenfatik drenajın bozukluğu ile karakterize milroy sen­dromu düşünülmelidir. Turner sendromunda da yenidoğan döneminde el ve ayaklarda lokal ödem görülebilir.

Preterm bebeklerde derialtı yağ dokusu az, deri incedir. Postmatür çocukta ise derialtı yağ dokusunun azlığı yanında, derinin mekonyumla boyalı olması ve aşırı pullanma görülür. Fetal malnütrisyonda da derialtı yağı azalmıştır.

Deride tek tuk ufak peteşiler olabilir. Sayıca fazla olması sepsis veya kan uyuşmazlığını dü­şündürmelidir.

Göz kapakları ve boyunda hemanjiomlar olabilir. Bunlar genellikle 1 yaşma doğru kay­bolur.

Özellikle kalça ve sırtta kurşuni mavi renk­te, kenarları belirgin esmer pigmentasyon alan­ları görülebilir. Bunlara mongol lekeleri denilir. 1 yaşma doğru kaybolur. Genellikle esmer çocuk­larda görülür. Antropolojik bir özelliği bilinme­mektedir.

Lanugo tüyleri .  Preterm çocuklarda boldur. Miadında doğan çocuklarda lanugo tüyleri ge­nellikle kaybolmuştur veya bunların yerini vel lüs tüyleri almıştır. Çok küçük pretermlerde tır­naklar rudimenterdir. Postmatür olanlarda ise tırnaklar parmak uçlarını geçer ve boyalıdır.

Yenidoğanm toksik eriiemi .  Pretermlerde daha sık rastlanan 5 16 mm çapında ortaları pire ısırığına benzer sarımsı beyaz lezyonlardır. Özel­likle ikinci günde görülür. 9. Günde kendiliğin­den kaybolur. Tedavi gerektirmez. Stafilokok ve­ya streptokok infeksiyonuna bağlı deri lezyonla rmdan ayırt edilmelidir.

Sklerem .  Yenidoğanda periferik dolaşım bo­zukluğu nedeniyle doymuş ve doymamış yağ asitleri arasındaki dengenin bozulması sonucu derialtı yağlarının sertleşmesidir.

Milia : yenidoğanlarm yaklaşık % 40 mm yüzlerinde görülen inci beyazı renkte, topluiğne başı büyüklüğünde papüllerdir. Birkaç haftada kaybolurlar. Keratin artıkları ile dolu kistlerden oluşmuşlardır. Tedaviye gerek yoktur.

Cutis marmoratus (mermer görünümlü de­ri) ; dermal damar ağının dağılımına uyan bir

Şekilde derinin alacalı görünümüdür. Çevre ısısı değişimine bağlı fizyolojik bir yanıttır. Nörovas küler olgunlaşma eksikliği sonucudur.

Yenidöğan aknesi: anneden geçen hormon etkisine bağlı, daha çok yanaklar, çene ve alın­da görülen bir akne vulgaris tablosudur. Daha çok erkek çocuklarda rastlanır. Kısa sürede iyi­leşir. Genellikle tedavi gerektirmez. Uzun devam eden vakalarda lokal antibiyotikler kullanılabi­lir. Kortikosteroid içeren deri merhemleri yeni doğanlarda  kullanılmamalıdır.

Miliarya (ter retansiyonu sendromu)  . Ter kanallarının mekanik tıkanması sonucu geçici, topluiğne başı büyüklüğünde veziküilerdir. Ge­nellikle sıcak ve nemli çevre koşullarında oluşur. Çocuk serin yerde tutulmalı ve banyo uygulan­malıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ