Doğum odasında resüsitasyon

Yaşamın ilk acil uygulaması yenidoğanla başlamaktadır. Bilinçli uygulamada başarı oranı çok yüksektir. Resüsitasyonda eğitilmiş, bu konu da becerili bir kişi riskli bebeklerin doğumların­da doğum odasında bulunmalıdır. Başarılı bir uygulama için perinatal fizyoloji ve resüsitasyon ilkelerinin iyi bilinmesi ve teknik becerinin çok iyi olması gerekir. Başarılı uygulama için diğer önemli koşullar, doğum odasında doktor ve hem­şirelerin verimli bir işbirliği içinde olması, bi­rimde değerlendirme ve resüsitasyon rutininin iyi yerleşmiş olmasıdır.

Neonatal resüsitasyon, fetal yaşamdan neo natal yaşama geçişin yapılabilmesi ve sürdürüle­bilmesi için bebeğe yardımcı olmak şeklinde ta­nımlanır. Resüsitasyon uygulamasında intübas yon ya da daha basit diğer yöntemlerden önce yenidoğana ilk dakikalardaki yaklaşım çok önemlidir.

Yenidoğanlara   uygulanacak işlemler

  1. Üst solunum yollarında bulunan amnios sıvısının drenajını sağlamak ve bebeği aspiras yondan korumak için tüm yenidoğanlar ilk solu­num başlayana dek yüzüstü drenaj pozisyonun­da tutulmalıdır.
  2. Isı kaybını önlemek için yenidoğan bebek hemen kurulanmalıdır. Bu uygulama aynı za­manda solunumu başlatacak taktil bir uyarıdır. Solunum için taktil uyarı sırta veya ayak taba­nına vurularak da yapılır. Çocuk, anneye kuru­lanmış ve giydirilmiş olarak verilmelidir. Islak yenidoğanda ısı kaybının daha fazla olacağı ve soğuk stresi ile oksijen gereksiniminin artacağı iyi bilinmelidir. Hipotermiye yol açmamak ve verniks kazeozanm koruyucu özelliğinden yarar

Lanmak için yenidoğan bebek, doğumdan en az 24 48 saat geçmeden yıkanmamalıdır. Hasta ye­nidoğanlarda bu süre daha da uzatılır ve deri temizliği silinerek sağlanır.

  1. Eğer bebek terminal apnede ise hemen kurulanarak en çabuk şekilde ventilasyona baş­lanmalıdır. Bu durumda cilde uyarı yapmak an­lamsızdır ve gereksiz zaman kaybına neden olur.
  2. Aspirasyon : normal bir doğumla dünya­ya gelen sağlıklı yenidoğanı drenaj pozisyonuna getirmek solunumun başlaması için çoğu kez ye­terlidir. Aspirasyon trakea ve bronşiyal ağaçtaki sekresyonu temizlemez. Bu nedenle gereksiz as pirasyondan kaçınılmalıdır. Aspirasyon ancak bazı özel koşullarda gerekir.

a)        Sezaryan ve makat doğumlarında göğüs kafesine yeterli bası ve alveol içi sıvının etkin atılımı sağlanamadığı için ağız boşluğu gazlı bezle temizlenmeli ve orofarinks aspire edilmeli­dir.

b)        Kalın müköz membranlarm varlığında membranm orofarinksden spontan ayrılması güçtür ve bu durumda aspirasyon yapılmalıdır.

c)        Amnios sıvısında mekonyum varsa baş perineden çıkar çıkmaz ve solunum eforu başla­madan orofarinks temizlenmeli ve aspirasyon hemen uygulanmalıdır. Bu durum genellikle ma tür, ancak fetal güçlüğü olan yenidoğanlarda saptanır.

Resüsitasyonun amaçları

  1. Hava yollarını temizleyerek trakea yolu­nu açık tutmak ve akciğerlerin ekspansiyonunu sağlamak.
  2. Yeterli alveoler ventilasyon sağlayarak, gerektiğinde 02 vererek arteriyel p02 yi arttır­mak.
    1. Yeterli kalp debisi sağlamak.
    2. Isı kaybını önleyerek veya azaltarak ye nidoğan bebeğin oksijen tüketimini en düşük düzeye indirmeye çalışmak.

Resüsitasyon gerektirebilen

Perinatal durumlar

I — anneyle ilgili nedenler toksemi kronik hastalıklar

Hipertansiyon

Diabetes mellitus

Böbrek hastalıkları

Akciğer hastalıkları akut ateşli hastalıklar

Iı — fetusla ilgili nedenler ızoimmunizasyon

İntrauterin büyüme geriliği (fetal malnüt risyon) . İmmatür lesitin/sfingpmyelin (l/s) oranı mekonyum bulaşması anormal fetal kalp atım hızı/ritmi prematürelik ve postmatürelik

Iıı — doğumla ilgili nedenler

Anormal doğum süresi veya şekli (hızlı/

Uzamış doğum) anormal gelişler

Makat gelişi

Transvers/komplike gelişler çoğul doğum sezaryan doğum

Her doğumda anne ve bebek, anneye uygu­lanan anestezi tipi, maternal kanamanın miktarı, fetusun kalp atım hızı ve ritmi, plasental trans füzyonun derecesi bakımından dikkatle izlenme­lidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ