Dokuz Önemli Aşk Noktası

Apışarası: Cinsel kavşak hui-yin’âir ve en önemli aşk noktaların­dan biridir. Apışarasının ortasında, derinin hemen altında yer alır. Aku­punkturcular bunu penisle ilgili ağrılar, vajina iltihabı, düzensiz regl, uterus prolapsusu sağaltımında kullanırlar. Aşk oyununda, apışarası okşanabilir ve bu noktaya bir parmağın ucuyla dört saniye boyunca baskı yapılıp, gevşetilebilir. Bu aşağı yukarı kırk kez ya da beş dakika yapılır. Bu nokta erkekler için bilinen iki ereksiyon merkezinden biri­dir.

Zincifre bölgesi: Göbekten kasık semfizine (kasık kemiğinin ön kısmı, cinsel organların hemen üstünde hissedilir) kadar olan bu böl­gede yedi aşk noktası bulunur. Bunların yerlerini belirlemenin bir yo­lu göbekten kasık semfizine kadar olan mesafenin her biri iki buçuk santimetreden biraz daha uzun beş kesit olarak düşünmektir. Göbek kendi başına bir aşk noktasını kapsar. Bunun bir kesit altında yin-chi-ao (cinsel kavşaklar) yer alır. Yarım kesit altı chi-hai’dir (deniz kapı­sı).

Zincifre bölgesindeki başlıca aşk noktalarından biridir. Yarım kesit altında shih-men (taş kapı) yer alır. Aşağı doğru devam edersek, sonra­ki üç kesitin her birinin altında kuen-yuan (öncelikli geçit), chung-chi (mutlak orta) ve shu-ku, kasık kemiği bulunur. Bu yedi aşk noktasının yedisi de cinsel esenlik ve cinsel arzuyla yakından ilişkilidir. Aşk oyu­nuna katılırken, bunların her biri okşanmak ve avuç içiyle hafifçe bas­kı uygulanmalıdır. Bu baskı parmak uçlarıyla hafifçe yapılmalıdır, as­la kuvvetle değil. Her birine üç-beş saniye baskı uygulayın, sonra bı­rakın ve bunu tekrar edin. Göbekten genital bölgeye doğru her nokta­da hafif akupresür kullanarak inmek partnerin uyarımını arttırır. Sertleştirilebilirse dil de parmağın yerine kullanılabilir.

Göğüsler: Kadının göğüslerindeki aşk noktaları kısa dönemde uya­rım ya da uzun dönemli uğraşı için kullanılabilir. Her iki göğüs ucun­da da aşk noktaları bulunur. Göğüs uçlarıyla aynı düzeyde olan göğüs kemiğinde başka bir nokta daha vardır. Göğüslerin arasındaki bu böl­ge orta zincifre bölgesi olarak bilinir. Her bir göğüs ucunun ilgili om­za doğru kabaca iki buçuk santimetre üstünde başka bir aşk noktası vardır. Her bir göğsün altında, göğüs kemiğinin altında, bir çift aşk noktası bulunur; bu aşk noktaları avuç içiyle okşanmalı ve hafifçe bas­kı uygulanmalı ve parmak ucuyla hafifçe hissedilmelidir.

Kasık: Karın ile uyluklar arasındaki çizginin aşağı yukarı beş san­timetre aşağısında bir çift aşk noktası yer alır. Bu noktalara elle doku­narak, hafifçe baskı yaparak ve parmak uçları kullanılarak kasık bo­yunca okşanarak cinsel soğukluk ve iktidarsızlık hafifletilebilir.

Sırtın üst kısmı: Sırtın üst kısmında cinsel enerji için uyarınlabilecek dört çift aşk noktası yer alır. Bunların yerini bulmak için, belkemiğinin her iki tarafmda iki paralel düşey hat olduğunu hayal edin. Biri belkemiğinden yaklaşık üç buçuk dört santimetre, diğeri yaklaşık yedi buçuk santimetre mesafededir. Üst noktalar ikinci göğüs omurunun (baş öne eğildiğinde omuz seviyesinde çıkıntı yapan büyük kemiğin iki omur aşağısı, C-7 olarak büinir) alt bölümüyle aynı hizadadır. Alt noktalar beşinci göğüs omurunun (C-7’den beş omur aşağısı) alt bölü­müyle aynı hizadadır. Her bir noktaya parmak uçlarınızı kullanarak bir iki saniye sıkıca baskı uygulaym, sonra durun. Bir sonraki noktaya ge­çin. Bu akupresür yöntemini birkaç kez tekrarlayın.

Sırtın alt kısmı: Belkemiği üzerinde, ikinci bel omurunun (belin arkasının biraz aşağısı) hemen altmda ming-men (yaşam kapısı) yer alır. Bu cinsel enerji bakımından önemli bir noktadır ve bir erkeğin ereksiyonu için ikinci merkezdir. Bu aşk noktasına parmak uçlarıyla sı­kıca baskı uygulamak oldukça tatmin edici sonuçlar üretecektir. Bu noktayla aynı hizada belkemiğinin her iki tarafında iki aşk noktası da­ha yer alır. Yaklaşık olarak belkemiğinden üç buçuk-dört santimetre ile yedi buçuk santimetre mesafede bulunurlar. Bunlara yaşam kapısıyla birlikte baskı uygulanmalıdır.

Sakral bölge-kuyruksokumu bölgesi: Kuyruksokumu kemiği bo­yunca, bir V şeklinde sıralanmış sekiz aşk noktası vardır ve bunlara ha­fifçe baskı uygulanabilir. Koksisksin ucunda dokuzuncu bir nokta da­ha yer alır.

Uyluklar ve bacaklar: Dizkapağı ile kasığın arasında, ortada, her bir uyluğun önünde, iki aşk noktası yer alır. Dizin aşağı yukarı beş santimet­re üstünde, kasların içe doğru hafifçe bel verdiği yerde, başka bir nokta daha vardır. Başparmağınızı kullanarak bunlara sıkıca baskı yapın.

Bacakların alt kısmı: Bacakların alt kısmındaki en önemli aşk noktası san-yin-chiao”dur (üç yinin kesişme noktası). Medial malle-olus’un (ayak bileği kemiğinin) tepesinin aşağı yukarı yedi buçuk san­timetre üstünde ve incik kemiğinin yanında, incik kemiğinin iç tarafın­da yer alır. Buraya baskı uygulamak iktidarsızlık, cinsel soğukluk ve erken boşalmayı sağaltabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ