"çam" ile Etiketlenen Konular

(Turiones Pini): P. sylvestris L, (Sarı çam) bitkisinin kurutulmuş genç tomurcuklarıdır. Sarı çam Avrupa ve...
(Oleum Terebint-hinae): Terebantin veya çam odununun distilasyonu ile elde edilen bir uçucu yağdır (1,5). Terebantin...
Yapraklarda meydana gelen özsuyun bitkinin diğer organlarına taşınmasını üstlenmiş olan boruların bulunduğu tabakaya verilen isimdir....
(Sporae Pini): Değişik Pinus (Çam) türlerinin (Türkiyede bilhassa P. brutia Ten.) olgun sporlarıdır, Bu drog...
(Pix Liquida): Muhtelif Pinus türlerinin dal vfc gövde parçalarının kapalı fırınlarda yavaş yavaş, yakılması sonucu...
(Cortex Pini): Muhtelif Pinus türlerinden elde edilen kurutulmuş gövde kabuğudur. Tanen taşıması nedeniyle deri endüstrisinde...
(Semen Pinearum, S. pini pineae): P. pinea L. türünün kurutulmuş olgun tohumlarıdır. Bu tür 30...
(Lat. Terebenthina Communis, Al. Terpentin, Fr. Terebenthine, İn. Turpentine) Değişik Pinus (Çam) türlerinin (Pinaceae) gövdesine...