"hamilelik" ile Etiketlenen Konular

Moleküler biyolojide ve genetik mühendis­lik alanında önemli bir aşama olan bu teknolo­ji, başka yöntemlerle tanınamayan...
Son birkaç yıldan beri korion villuslarından aspirasyon yöntemi ile elde edilen örneklerde direkt inceleme ya...
Gebenin radyasyondan korunması: Gebe kadının röntgen ışınlarının zararlı etkilerinden mutlak korunması icabeder. Zira malformasyon ve...
Gebenin psişik durumu: Psişik durumun da, gebelik esnasında bilhassa ehemmiyetle gözönünde bulundurulması lâzımdır. Gebeliklerin ve...