Enfeksiyöz Endokardit

Endokardit, kalp kapakçıklarının ya da kalp iç zarının iltihaplanma¬sıdır. Sıklıkla bakteriyel bir enfeksiyon (iltihaplanma) olmasına rağmen, diğer mikroorganizmalar da endokardite neden olabilir.

Özellikle agresif (saldırgan) bir bakteri türü kan dolaşımına girip kapakçıklara yerleştiğinde, sağlıklı bir kalpte enfeksiyon (iltihaplanma) gelişebilir. Daha sıklıkla enfeksiyon (iltihaplanma), daha önceki bir ateşli romatizma krizi ya da diğer kalp hastalıklarından dolayı hasar görmüş olan kapakçıklarda oluşur.

Enfeksiyonlar, hasar görmüş kapakçıkları cerrahi yolla değiştirmek için kullanılmış olan yapay kapakçıklarda da görülebilir. Enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar kan dolaşımına genellikle dental (dişle ilgili) bir işlem, sindirim sisteminin muayenesi ya da genital veya üriner bir işlem esnasında küçük kan damarları yaralandığında girer. Özellikle intravenöz ilaç kullananlar, bu enfeksiyon riskini taşırlar.Enfeksiyon gelişirken, enfektan organizmalar ve enfeksiyonla savaşmaya çalışan kan hücreleri birleşerek, kapakçıkların yüzeyine yapışan ve vejetasyon olarak adlandırılan çıkıntıları oluştururlar.

Endokardit, akut ya da subakut (yarı akut) olabilir. Semptomlar büyük ölçüde enfeksiyona neden olan organizmanın türüne bağlıdır.
Akut endokarditte kalp, stafilokoklar gibi özellikle agresif (saldırgan) bakterilerin saldırısına uğrar. Bakteriler kapakçığa yerleşir ve hızla büyür.

Daha sıklıkla endokardit, subakut (yan akut) türde olduğu gibi, bir kapakçığa yerleşen ve daha yavaş çoğalan daha az agresif (saldırgan) bakterilerden kaynaklanır ve vejetasyonlara neden olur. Streptokok viridans, subakut (yarı akut) endokardite en yaygın olarak neden olan bakterilerdir.

SEMPTOMLAR
Akut endokardit tipik olarak yüksek ateş, titremeye neden olan üşüme nöbetleri, derin güçsüzlük ve halsizlik gibi semptomlara neden olur. Enfeksiyon (iltihaplanma), kalp kapakçığına ciddi hasar vererek kalp yetmezliği ya da ölümle sonuçlanabilir.Subkutan (yan akut) endokardit, hafif güçsüzlük ve halsizlik, intermitan (aralıklı) düşük dereceli ateş ve ağrı yapan kaslar gibi daha hafif semptomlara neden olur.

Her iki tür endokardit de, enfekte vejetasyonların koparak akciğerler, beyin, deri ve böbrekler ya da diğer organları içeren vücudun diğer bölümlerine gittiği septik emboliye yol açabilir.

Bu kümeler, boyutlarına ve nerede yerleştiklerine bağlı olarak, bir arteriyal embolinin neden olduğu tüm olağan sorunlara neden olabilirler ve bu semptomlar, parçacıklar enfekte olduğundan ve gittikleri organlarda enfeksiyonlara (iltihaplanmalara) neden olabileceklerinden dolayı kötüleşirler.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Endokarditi teşhis etmenin en iyi iki yolu, genellikle anormal olan kan kültürleri ve özellikle kalp kapakçıklanndaki vejetasyonlan en iyi şekilde gösteren transözofajeal ekokardiyogram olmak üzere ekokardiyogramdır.

İnfektif endokardit, 4 ila 6 hafta intravenöz bir antibiyotikle tedevi edilir; kullanılan antibiyotik, hastalığın içerdiği organiz¬maya bağlıdır (göre değişir). Ciddi bir kalp hasarını önleme çabasıyla antibiyotik tedavisi bazen hastalığı doğrulayan laboratuar testleri tamamlanmadan başlatılır.Enfeksiyon özellikle agresifse ya da derin bir şekilde kalp dokusuna yayıldıysa, enfekte olmuş kapağı yapay bir kapak ile değiştirmek için acil bir ameliyata gerek duyulabilir.

Hastalıklı ya da yapay kapakçıkları olan kişiler, kan dolaşımına bakterilerin girmesine neden olabilecek herhangi bir tıbbi işlemden önce önleyici dozda antibiyotik kullanmalıdırlar. Bir kalp kapakçığı sorununuz ya da kalp mürmürünüz (üfürümünüz) varsa, doktorunuza bu önlemi almanız gerekip gerektirmediğini sorunuz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ