EPROEAOYOLOJI VE ETKENLER

Üriner sistem infeksiyonu görülme sıklığını belirleyen pek çok faktör vardır. Bunlardan hastanın yaş ve cinsi, altta yatan hazırlayıcı faktörlerin varlığı, hastanın bulunduğu ortam önemli olanlarıdır.

Hastalık yeni doğan döneminde ortalama % 0.5 oranında görülür. Erkek ve kız çocuklarda eşittir. Okul öncesi dönemde kız çocuklarda daha sıktır, % 3-5 oranında görülür. Bu dönemde erkek çocuklarda İse % 0.5 oranındadır. Okul döneminde ise erkek çocuklarda azalmaya devam edip % 0.05 oranına düşerken, kız çocuklarda % 5 dolayındaki oran korunur. Erişkin yaş grubunda ise cinse göre çok belirgin bir ayınm vardır. Bu dönemde cinsel aktivite de önemli bir hız belirleyici faktördür. Cinsel temasta bulunmayan kişilerde genel görülme sıklığı % 0.5 ile 2 civarında iken bu oran cinsel temasda bulunan grupta kadınlarda % 4-8’e ulaşmaktadır. Erkeklerde cinsel temas önemli değildir. Bu grupta da oran % 0.5 civarındadır. 60 yaş üzerinde her iki cinste de görülme sıklığı artar. Kadınlarda % 10-20’ye, erkeklerde % 2’ye ulaşır.

Uriner sistem infeksiyonuna hangi mikroorganizmaların ne sıklıkta neden olduğunu belirliyen esas faktörler, altta yalan pre-dispozan faktörlerin olup olmadığı ve infekslyonun hastane içi ya da dışında meydana gelmiş olmasıdır.

Hastane dışında gelişen üriner sistem infeksiyonlannda tespit edilen en sık etken E. coli’dir. Bunu Proteus, Klebsiella-Ente-robacter türleri, Pseudomonas ve Staphylococcus aureus takip eder. Son zamanlarda özellikle kadın hastalarda Staphylococcus saprophyticus’un E.coli’den sonra ikinci sırada yer aldığını gösterir bazı çalışmalar da vardır. Predispozan bir sebebin olduğu hastalarda ise E.coli yine birinci sırada olmakla beraber sıklık oranı düşmekte, buna karşılık diğer gram-negatif bakterilerin görülme sıklığında önemli artışlar meydana gelmektedir. Üriner sistem infeksiyonu hastanede yatmakta olan hastalarda meydana geldiğinde de durum bu şekildedir. Üriner sistem infeksiyonuna neden olan bakterilerin, infeksiyonunun hastane içi ya da dışı olmasına göre görülme sıklıkları Tablo I’de gösterilmiştir.

Anaerobik bakteriler çok nadiren üriner sistem infeksiyonuna neden olabilirler. Aynı şekilde mantar Infeksiyonlan da nadir görülür.

Adenoviruslar, özellikle tip 11, çocuk hastalarda görülen hemo-rajik sistit vakalarının önemli bir nedenidir.

Chlamydia’lar ve mycoplasmalar çok nadiren semptomatik üriner sistem infeksiyonuna neden olurken .üretral sendromun sık nedenleri olarak tespit edilmektedirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ