Fronkül ve karbonküller tedavi

Fronkül vakalarının çoğunda sıcak tatbiki ve drenaj yeterlidir. Ateş ve lezyon etrafında sellülit olan vakalarda lokal tedavi yeterli değildir. Sistemik antibiyotik tedavisi gerekir. Antistafilokokal penisilinlerden biri tercih edilmelidir. Flucloxacillin 50 mg/kg/gün 4 dozda, nafsilin veya oxacilin 6-10 gr/gün 4-6 dozda, PO, verilebilir. Penisilin allerjisi olan hastalarda birinci kuşak sefalosporin, kîlindamisin veya eritromisin tercih edilebilir. Antibiyotik tedavisine inflamasyon bulguları geçene kadar devam edilmelidir.

Fronkül ve karbonkûl tedavisinde esas problem tekrarlayan lezyonu olan hastalardır. Bu tür hastalarda sık tekrarlamanın neden olduğunu açıklayacak, bakteriye ait biyolojik bir özellik gösterilememiştir. Bazı hastalarda altta yatan predispozan bir neden olabilir. Tekrarlayan lezyonlarda, akut hecmelerin tedavisi yanısıra alınması gereken bazı proflaktik tedbirler vardır:

1. Predispozan nedenlerin gözden geçirilmesi:

a.  Sistemik hastalıklar.

b. Spesifik lokalize predispozan faktörler: Endüstriyel kimyasal madde ve yağlarla temas, kötü kişisel hijyen, hiperhidrozis.

c. Stafilokok kaynakları ile kontakt: Aile içi stafilokoksik infeksiyon, güreş gibi yakın temas sporları, stafilokok taşıyıcılığı.

2.  Genel cilt bakımı: Bu tedbirlerde amaç cilt florasındaki S. aureus sayısını azaltmaktır. Hasta vücudunu ve ellerini sadece sabun ve su ile yıkamalı, irritasyon yapacak kuvvetli alkali sabunlar ve deodorantlar kullanılmamalıdır. Hastanın vücut ve yüz havlusu diğer kişilerinkinden ayrılmalı, mutlaka kaynatarak temizlenmelidir.

3.  Elbise ve çamaşırlar: Rekürren infeksiyonu olan hastaların elbiselerinde özellikle çamaşırlarında bol miktarda stafilokok gösterilmiştir. Bu bakteriler infeksiyonun tedaviden sonra tekrar meydana gelmesine neden olmaktadır. Hasta çamaşırları diğer aile fertlerinin çamaşırlarından ayrı olarak kaynatılarak temizlenmelidir.

4.  Genel tedbirler : Yukarıdaki tedbirlere rağmen bazı hastalarda rekürren infeksiyonlar devam edebilir. Bu durumda hastalara rutin işlerinden uzaklaşıp, serin kuru iklimi olan yerlerde bir kaç hafta tatil önerilmelidir. Bu hem bir dinlenme, hem de yukarıdaki tedbirler için yeterli zaman ayırabilmelerine olanak sağlayarak belirgin bir düzelmeye neden olabilir.

5. Etkinliği ispatlanmamış tedbirler:

a. Stafilokok aşısı: Hûmoral immuniteyi sağlamak amacı ile stafilokoklardan geliştirilmiş değişik aşılar denenmiştir. Ancak kontrollü klinik çalışmalarda aşının etkinliği gösterilememiştir, kullanılmaları sakıncalıdır.

b. Lokal antibiyotik kullanımı: Burun mukozasında stafilokok taşıyıcılığını azaltmak amacı ile lokal basitrasin kullanılmış, ancak başarılı sonuçlar alınamamıştır.

c. Sistemik antibiyotik kullanımı: Diğer tüm tedbirler başarılı olmadığından, burun stafilokok taşıyıcılığını ortadan kaldırmak amacı ile günde 600 mg rifampisin, 10 gün süre üe denenmiş ve bazı sağlıklı taşıyıcılarda başarılı bulunmuştur. Özellikle metisilin dirençli suşlarda rifampisin dirençliliğine engel olmak amacı ile rifampisin ile beraber trimethoprim de verilmelidir. Son günlerde oral quinolone’ler ile de yapılan çalışmalar vardır. Ancak hepsinde ilaç kesilince taşıyıcılığın geri geldiği gösterilmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ