Çocuklarda Geç neonatal tetani

Daha nadir olarak hipokalsemi ilk 48 saat­ten sonra başlar. Bu tip neonatal hipokalseminin patogenezinde yüksek fosfor içerikli ve ca/p oram düşük olan besinlerle beslenmenin rolü vardır. Yenidoğanda glomerül filtrasyon hızının düşük olması nedeniyle hiperfosfatemi ve bunun­la birlikte hipokalsemi kolaylıkla gelişir. Bu va­kalarda hipokalsemi sıklıkla hipomagnezemi ile birliktedir.

Son yıllarda yenidoğan beslenmesinde fos­fat düzeyi anne sütündekine yakm endüstriyel sütlerin kullanılması ile geç neonatal tetani gö­rülme oranı oldukça azalmıştır. 3u nedenle ilk üç günde düzelmeyen ya da geç ortaya çı­kan neonatal hipokalsemi vakaları hipoparatiro­idi açısından incelenmelidir.

Yenidoğanda hipoparatiroidi

Erken neonatal tetaniye neden olan geçici hipoparatiroididen başka yenidoğanda farklı ne

Denlere bağlı hipoparatiroidi sendromları görü­lebilir.

Sekonder geçici hipoparatiroidi, hiperparatiro idili annelerden doğan çocuklarda görülür. An­nedeki hiperkalsemi fetusa da yansıyacağından bu çocuklarda fetal yaşamda hiperkalsemi etki­siyle paratiroid bezi baskılanmışlar. Bu durum doğumdan sonra 12 hafta devam edebilir. An­nedeki hastalık çoğunlukla klinik olarak sessiz­dir. Müphem belirtiler, ya da ölü doğum, diğer çocuklarda neonatal tetani öyküsü olabilir. Uza­yan neonatal hipokalsemi vakalarında annede hiperparatiroidi aranmalıdır.

Geçici kongenital idiopatik hipoparatiroidi, 24 ay süren ve nedeni bilinmeyen selim bir hi­poparatiroidi durumudur. Kalsiyum ve d vita­mini tedavisine yanıt verir. Annede paratiroid salgısı normaldir.

Yenidoğanda nadir olarak kalıcı hipoparati­roidi sendromlarma da rastlanır. Kalıtsal ve spo radik şekiller tanımlanmıştır. Hipoparatiroidi tek başına ya da başka doğumsal anomalilerle birlikte olabilir. Digeorge sendromu timus yok­luğu, immun yetersizlik, mikrognati ve aortik ark anomalileri ile birlikte olan kalıcı bir hipo­paratiroidi sendromudur.

Yenidoğanda başka nedenlerle de hipokal­semi görülebilir. Sitratlı kanla kan değişiminden sonra sitratla kompleks oluşumu nedeni ile iyo nize kalsiyum düzeyi azalır. Annede ağır d vi­tamini eksikliği, neonatal rahitise ve hipokalsemi ye neden olabilir. Üremi, hipoproteinemi, furose mid tedavisi süresinde de kan kalsiyum düzeyi düşebilir. Magnezyum eksikliği hemen daima hipokalsemi ile birliktedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ