Çocuklarda Herpetik infeksiyon (herpesvirus hominis)

Yenidoğan bebekte herpes virüs hominis infek siyonu hemen daima doğum sırasında annenin genital organlarından bulaşma sonucu görülür. Annede vaginada ağrılı veziküler herpes lezyon ları, inguinal lenfadenopati, ateş olabilir. Bazı an­neler asemptomatiktir. Plasenta yolu ile herpes virüsünün geçmesi ise son derece nadir görülen bir durumdur. Transplasenter infeksiyon genel­likle abortusa neden olur. Canlı doğanlarda mik rosefali ve mikroftalmi gibi ağır doğumsal ano­maliler görülür. Postnatal bulaşma da olabilir.

Neonatal herpes vakalarının % 80 90 mda etken herpes simplex virüs tip ıı dir. Herpes simplex virüs tip ı labial herpes’in etkenidir.

Gerek intranatal, gerekse postnatal bulaşan
yenidoğan herpes infeksiyonunda 1) lokalize
hastalık, 2) lokalize merkezi sinir sistemi hasta­
lığı, 3) yaygın hastalık olmak üzere üç değişik
minik tablo oluşabilir.                                   .

Lokalize hastalıkta doğumdan 1 2 hafta son­ra deride veziküllü bir döküntü ve konjunktiva da infeksiyon gözlenir. Bazen ağız içinde de ve Ziküller oluşabilir. Lokalize merkezi sinir sistemi hastalığı menenjit bulguları ile seyreder.

Vakaların 2/3 ünde hastalık yaygın (disse mine) tiptedir. Klinik tabloda sistemik ya da nö­rolojik belirtiler ön plandadır. Sistemik bulgular olarak hipotansiyon, periferik vazokonstriksiyon, böbrek yetersizliği, sarılık, hepatosplenomegali, yaygın kanama ve peteşilerle birlikte giden da­mar içi pıhtılaşma bozukluğu, apne, pnömoni oluşabilir. Merkezi sinir sistemi patolojisi olan vakalarda konvülziyon ve koma görülür. Ağır vakalarda pseudomonas infeksiyonu da birlikte olabilir. Mortalite yüksektir.

Tanı, deri ve mukoza lezyonlarmdan alman materyelde virüs saptanması ile kesinleşir. Her pes’e karşı antikorlar infeksiyon belirtilerinden 5 6 gün sonra belirmeye başlar ve titre giderek yükselir.

Tedavide idoxuridine, cytosine arabinoside ve adenine arabinoside kullanılmıştır, ancak bunlar toksik ilaçlardır. Son yıllarda acyclovir ile olumlu sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Yenidoğanda acyclovir ile 14 gün süreli bir teda­vi uygulanır.

Yenidoğanı herpes infeksiyonundan koru­mak için vaginal herpes infeksiyonu olan anne­lerde doğum başladıktan sonra zarların açılma­sını izleyen 4 saat içinde sezaryan yapılması uy­gundur. Bu annelerden doğan çocuklarda profi laktik olarak gerek parenteral ve gerekse topi kal acyclovir uygulanmalıdır. Annelere el yıka­ma yöntemlerinin öğretilmesi de bebeği postna tal infeksiyondan korumak yönünden önemlidir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ