Çocuklarda Hiperbiliruhinemi, polisitemi, trombositopeni

Hiperbilirubinemi konusunda prematürite, polisitemi, eritrosit yaşam süresindeki kısalık, hem dönüşümündeki artış, bilirubin klirensinde gecikme gibi farklı açıklayıcı hipotezler ileri sü­rülmesine karşın patogenez henüz açıklığa ka­vuşmamıştır. Venöz hematokritin % 65 in üze­rinde olması ile karakterize polisitemi, diyabetli anne çocuklarında % 20 40 oranında görülür. Po lisiteminin, hipoksi  uyarısı ile eritropoietin sen­tezinde artma sonucu oluştuğu kabul edilir.

Diyabetik anne çocuklarında, polisitemiden bağımsız olarak da intravasküler tromboz art­mıştır. Bu durum, hiperglisemi etkisi ile trom bosit adhesivitesindeki artma ile açıklanır. İn­travasküler tromboz sonucu trombositopeni, ay­rıca nadir ancak önemli bir sorun olan renal ven trombozu gelişebilir. İlk günlerde oluşan hema türi, renal ven trombozunu düşündürmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ