Histolojik tipleri

Skuamöz hücreli karsinom
En sık görülen akciğer kanseri tipidir. Sigara dumanı gibi ajanlara maruziyet sonucu oluşmuş ana bronşları örten metaplastik skuamöz epitelden köken aldığı düşünülmektedir.
Tümörler tipik olarak santraldirler ve karinaya yakındırlar, sıklıkla bronş obstrüksiyonuyla ilgili bul­gularla ortaya çıkarlar. Diğer tiplere kıyasla oldukça yavaş büyürler ve rezeke edilebilirler.
Histolojik olarak tümörler bolca keratin oluşturan iyi diferansiye lezyonlardan, sadece birkaç tane keratin-oluşturan hücre içeren kötü differansiye lezyonlara kadar değişen değişken differansiyasyon gösterirler.
Küçük hücreli (oat celi) anaplastik karsinom
Bronş epitelinden ileri dercede malign tümörler gelişirama nörosekretuar grandiler içeren nöroendokrin hücrelere differansiyon gösterirler.
Nöroendokrin özelliğe bağlı olarak bu tip kanser sıklıkla ektopik hormon üretimiyle ilişkilidir.
Makroskopik olarak tümörler santrale lokalizedirler ve hızlı büyüme gösterirler. Tanı anında genelde metastazlar vardır.
Mikroskopik olarak hücreler oval ve yuvarlak arası değişirler ve küçük sitoplazmaya sahiptirler. Nükleus yulaf tanelerine benzer, alternatif ismi bundan dolayıdır. Bazı durumlarda lenfoid hücre tömürleriyle tanı karışıklığı olabilir.
Büyük hücreli anaplastik karsinom
Bu az differansiye tümörün skuamöz veya adenokarsinomdan köken aldığı düşünülmektedir. Lezyonlar santral veya periferal olabilirler ve nükleer pleomorfizm gösteren büyük hücreler ve sıklıkla da dev hücrelerden oluşurlar. Kötü prognoza sahiptirler ve tanı anında sıklıkla ileri derecede disseminedirler.
Adenokarsinom
Müköz goblet hücreleri, dara hücreler veya tip 2 pnömositler gibi glandüler hücrelerden köken alan bir tümördür. Adenokarsinomların bir kısmının akciğerdeki önceden var olan skar alanlarından köken aldığı düşünülmektedir. Adenokarsinomlar en düşük büyüme hızına sahiptirler ve cinsiyet insidanlarının eşit olmasıyla diğer tip akciğer kanserlerinden ayrılırlar. Sigarayla ilişkili olmadıkları düşünülmekte­dir ve karakteristik olarak periferal bir tümör olarak gelişirler. 4 tip ana histolojik patern vardır:
• Asiner: Kolumnar epitelle döşeli belirgin bez benzeri boşluklar
• Papiller: İnce septalar üzerinde eğreltiotu benzeri yapı oluşturan tümör
• Musin üretimiyle beraber solid karsinom: Kötü az differansiye lezyonlar
• Bronkoalveolar karsinom

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ