İdrar yolu obstrüksiyonu

Böbrekten sora herhangi bir seviyede idrar yolların­da; idrar drenajının obstrüksiyonudur. Obstrüksiyon; strüktürel bir lezyon (majör olarak)a veya konjenital nöromuskuler bir defekte bağlı olabilir; kontraksiyon dalgaları korunabilir ve idrar akımı devam edebilir.

Strüktürel (yapısal) lezyonlar şöyle sınıflandırıla­bilir;
• intrinsik lezyonlar: üreterin duvarında veya lümeninde örneğin en sık olarak üriner taş, kazeöz veya nekrotik debris, travma veya infeksiyonu ta­kiben gelişen fibrosis, tümör.
• Ekstrinsik lezyonlar: Dışarıdan idrar yoluna basınç yapan lezyonlar örneğin; rektum tümörleri, prostat ve mesane tümörleri, aberran renal arterler, retroperitoneal fibrosis, hamilelik.
Obstrüksiyonun bölgesine göre nedenler değişir.

En sık obstrüksiyona uğrayan bölgeler;
• Renal Pelvis; taş, tümör
• Pelviüreterik birleşim yeri; striktür, taş dışardan bası
• Üreter taş, dışarıdan bası (hamilelik, tümör, fibro­sis)
• Mesane boynu: tümör, taş
• Üretra; prostat hiperplazisi ve karsinomu, üretral valveler, üretral striktür.

Patogenez: idrar yollarında herhangi bir noktada olan obstrüksiyon, tıkanıklığın yukarısında basınç artışına neden olur renal pelvis ve kalikslerde dilatasyon olur (hidronefroz).
• Pelviüretereki birleşim yerinin obstrüksiyonu hidronefroz
• Üreter obstrüksiyonu: hidroüreteri hidronefroz gelişimi takip eder.
• Mesane boynu ve üretranın obstrüksiyonu: kaş­larında hipertrofi ile beraber mesane distansiyonu (sitolojik incelemesinde trabekülasyonlar olarak görülür). Takiben hidroüreter ve hidronefroz gelişir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ