İnfeksiyon yerinin lokalizasyonu

İnfeksiyon yerinin lokalizasyonu tedavi yönteminin seçimi ve prognoz açısından oldukça önemlidir. Ancak bugüne kadar kesin ve zararsız bir yöntem geliştirilememiştir. Kullanılan pek çok yöntemler vardır.

1. İndirekt Yöntemler:

Sintigrafik çalışmalar hariç bu testlerin hepsi oldukça duyarlılıkları düşük ve nonspesifik testlerdir.

a. İdrar konsantrasyon testi: Üst üriner sistem infeksiyonlarında idrar konsantrasyon yeteneğinin bozulması esasına dayanır, hasta idrarı maksimum konsantrasyona ulaştıramaz.

b. Serum antikor düzeyi: Üst üriner sistem infeksiyonlarında hasta serumunda idrardan izole edilen mikroorganizma antijenlerine karşı spesifik antikor tespit edilebilir.

c. Radyonükleid sintigrafl: Gallium 67 ile yapılan çalışmada üst üriner sistem infeksiyonunda bu maddenin böbrekler tarafından selektif alınımının arttığı gösterilmiştir. Test % 85 oranında spesifiktir.

d. Kantitatif CRP düzeyi: Sistemik bir infeksiyon olması nedeni ile üst üriner sistem infeksiyonlarında serum CRP düzeyi yüksek olarak bulunur.

e. Sedimantasyon hızı: Sedimantasyon hızı üst üriner sistem infeksiyonlarında yüksek, alt üriner sistem infeksiyonlarında ise normaldir.

2. Direkt Yöntemler:

Bu testler Invazif ve pahalı yöntemlerdir. Bugün için infeksiyon yerinin lokalizasyonunda en iyi sonuç veren ve en sık kullanılan yöntemler tek doz antibiyotik tedavisi ve antikor kaplı bakteri aranması yöntemleridir.

a. Üreteral kateterizasyonda: Üreteral kateter konup idrar örneği alınır. Mikrospik inceleme ve kültür çalışmaları yapılır. Üst üriner sistem infeksiyonlarında testler pozitiftir.

b. Böbrek biyopsisi: Travmatik bir yöntemdir. Alınan örnekten kültür çalışmaları yapılır. Sonuçlar çok güvenilir değildir. Çünkü pyelonefrit fokal bir hastalıktır ve iğne biyopsisi infekte alanı atlamış olabilir.

c. Mesane yıkama testi: İdrar kültürü alınır. Mesane aminoglikozit antibiyotiklerden birini içeren mayi ile yıkanır. Kültür tekrar edilir. Üreme olur ise infeksiyon üst üriner sistem infeksiyonudur.

d. Tek doz antibiyotik tedavisi: Kadın hastalara tedavi kısmında önerilen tür ve dozda tek doz antibiyotik verilir. 48 saat sonra kültür tekrar edilir. Bu kültür pozitif ise üst üriner sistem infeksiyonu lehine yorumlanır. Duyarlı, güvenilir, noninvaziv bir yöntemdir. Ortalama % 88 duyarlılığı, % 76 oranında da spesifikliği vardır. Üst üriner sistem infeksiyonunda idrarda izole edilen bakteri ona spesifik antikor ile kaplıdır. İdrar isothiocyanate ile işaretli insan immunglobulinlerine karşı geliştirilmiş anti serum ile karşılaştırılır. Antikorlarla kaplı bakteriler immunfloresan mikroskopta kolaylıkla görülürler. Test sürekli kateterle mesane irrigasyonunda, prostatltte, hemorajik sistitte ve çocuklarda “false” pozitif sonuç verebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ