Çocuklarda İnfeksiyon

Bakteriyel  csepsis)

Viral   (sitomegalik  inklüzyon  hastalığı, herpes simplex) hematom, ekimoz, kanamalar shunt hiperbilirubinemisi

77.    Transport bozukluğu

Hipoproteinemi

Kompetisyona giren maddelerin varlığı (sül fisoksazol, salisilatlar, serbest yağ asit­leri)

Iıı.   Karaciğerde yakalama ve konjügasyon bo­
zukluğu

1.    Gilbert hastalığı . Y ve z proteinleri ek

Sikliği  (indirekt bilirubin hücre ta­rafından alınamaz)

2,    glükuronil transferaz enzimi eksikliği

a)       Crigler najjar sendromu (indirekt bilirubin konjüge olarak direkt bili rubine dönüşemez)

b)       Fizyolojik ikter (glükuronil transfe­raz enziminin geçici eksikliği)

c)        Glükuronil transferaz enziminin in hibisyonu

Lucey driscoll sendromu

Anne sütü ile meydana ge­len sarılık

İlaç etkisi (kloramfenikol, salisilatlar, kortizon, no vobiosin, rifampisin)

Hastalık etkisi tanoksi, in­feksiyon, hipotermi, ti roid hormonu eksikliği durumlarında glükuro­nil transferaz enzimi­nin aktivitesi azalır)

Iv.    Karaciğer hücresinden atılım bozukluğu

Dubin johnson sendromu rotor sendromu

V.     İntrahepatik ve ekstrahepatik atılım kusur­
ları

İnfeksiyonlar  (viral hepatit)
metabolik nedenler   (galaktozemi,  früktoze
x         mi,  a 1 antitripsin eksikliği,     niemann

Pick hastalığı) safra yolları atrezisi

İntrahepatik

Ekstrahepatik

Safra tıkacı sendromu (inspissated bile send­romu)

Koledok psödokisti

Safra yollarına dıştan bası

Kistik fibroz

İlaçlar (anneye klorpromazin verilmesi so­nucu obstrüktif sarılık gelişebilir)

Selim ailevi tekrarlayıcı kolestaz (genellikle hecmeler 1 yaşından sonra göçülür)

Iv.    Gastrointestinal obstrüksiyon

Pilor stenozu, intestinal atrezi, malrotasyon, duodenal obstrüksiyon.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ