INFEKTIF ENDOKARDIT LABORATUVAR BULGULARI

İE’lerde saptanan laboratuvar bulguları Tablo-ITde gösterilmiştir. Anemi hemen tüm hastalarda değişmez bir bulgu-

Tablo-II. İnfektlf Endokardltte Laboratuvar Bulguları

Laboratuvar bulgusu ‘ ‘ Saptanma sıklığı (%)

Hematolojik değişiklikler _

Anemi

Lökositoz

Lökopeni

Trombositopeni

Sedimentasyon yüksekliği

Romatoid faktör pozitifliği

HipergamaglobuÜnemi

Hipokomplemantemi

Kriyoglobulin pozitifliği

Dolaşan tmmun kompleksler

İdrar bulguları

Proteinurl

Mikroskopik hematüri Eritrosit silendirler!

dur. Kronik hastalık anemisi karakterinde, normokrom normositerdir. Lökositoz akut endokardit vakalarında daha belirgin olup, periferik yaymada sola kayma görülebilir. Lökopeni daha seyrek rastlanan bir bulgudur ve genellikle splenomegali varlığında saptanır. Kulak memesinden alınan kanda monositoz ve histiositik hücreler görülebilir (14). Ancak bu nonspesiflk bir bulgu olup, tüberküloz, tifo, brusellozis’te de saptanabilir.

Sedimentasyon yüksekliği daima mevcuttur. Konjestif kalp yetersizliği, üremi ve dissemine intravasküler koagülasyon dışında, normal bir sedimentasyon hızı İE tanısının oldukça aleyhine bir

70 – 90
20 – 30
5 – 15
5 – 15
90 – 100
40 – 50
20 – 30
5 – 15
85 – 95
80 – 90
50 – 65
30 – 50
12


bulgudur(l). Romatoid faktör pozitifliği özellikle 6 haftadan uzun süreli hastalık halinde hastaların yaklaşık yansında gözlenir. Esas olarak IgGye karşı oluşan IgM ve IgA yapısında antikorlardan meydana gelir. Serum kompleman düzeylerinde, çoğunlukla serum total hemolitik kompleman, C3 ve C4 değerlerinde olmak üzere düşme saptanır. Bu düşme renal yetmezlik halinde daha da belirgindir. İmmun kompleksler hastaların çoğunluğunda saptanırlar ve İE’e bağlı glomerulopatilerin ana nedenidirler (9,10,11). Ancak endokardit olmadan da görülebildiklerinden nonspesifik bir laboratuvar bulgusu olma özelliği taşırlar. Buna rağmen tedavi ile düzeylerinde düşme görüldüğünden hastanın tedaviye cevabını değerlendirmede işe yanyabilirler. Benzer şekilde serum C-reaktif protein düzeylerini tayin etmenin de tedavi etkinliğini ve araya giren komplikasyonlan değerlendirmede yararlı olabileceği öne sürülmüştür (15).

Hastaların idrar tahlilinde sıklıkla patolojik bulgulara rastlanır. Proteinüri, mikroskopik hematüri, eritrosit silendirlerinin yanısıra, makroskopik hematüri, pyüri, lökosit silendirler! ve bakteriüri gözlenebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ