İNFEKTİF ENDOKARDİT TEDAVİSİ

IE tedavisinde, organizmalar kullanılan antibiyotiklere duyarlı olmasına rağmen, tam eradikasyon haftalar alabilmekte ve relaps görülebilmektedir. Laboratuvann tanı, tedavi ve takipte çok önemli olduğu ve son yıllarda cerrahinin tedavinin de önemli yer tutmaya başladığı infektif endokardit izlemmde bazı genel prensiplere uyulması gereklidir (25,26).

Genel Prensipler:

1 – Ekip izlemi: Hastalar hızla kardiyovasküler cerrahi uygulanabilecek merkezlerde izlenmelidir. Hastanın izlemi başta infeksiyon hastalıkları, kardiyoloji ve kardiyak cerrahi olmak üzere ilgili tıp bölümlerince ortak yürütülmelidir.

2- Mikrobiyolojik tanı konulmalıdır.

3-   Empirik tedavi: Yalnızca akut vakalarda kullanılmalıdır. Akut, fulminan seyreden doğal kapak IE’İİ hastalarda 3 kan kültürü alındıktan sonra tedaviye başlanabilir. Kullanılan antibiyotikler streptokoklar, enterokoklar ve stafilokoklara yönelik olmalıdır. Penisilin, penisilinaz rezistan penisilin (nafsilin veya oksasilin) ve aminoglikozid (gentamisin veya streptomisin) verilebilir. Penisiline allerjik hastalarda vancomycin ve gentamycin kombinasyonu kullanılabilir. Akut prostetik valv endokarditinde stafilokoklara ve gram negatif bakterilere yönelik vancomycin ve gentamycin kombinasyonu seçilebilir (25).

4-   Mikrobiyolojik testler uygulanmalı: Minimal inhibitör ve bakterisidal konsantrasyon (MIC ve MBC) testleri yapılmalıdır. Serum bakterisidal aktivite testinin kullanımı tartışmalı olmasına rağmen, bu test tedaviye cevabın beklenenden düşük olduğu durumlarda, klasik şemalar dışında antibiyotik kullanıldığında, organizma kullanılan antibiyotiklerden birine dirençli veya toleran ise yararlıdır. Tepe serum bakterisidal titresinin 1/8 ve üzerinde olması arzulanır, 1/32 ve üzerinde olan hastalarda iyileşme oranı çok yükselmektedir (27,28). Tedavide aminoglikozidler veya van-comycin kullanıldığında serum antibiyotik konsantrasyonlarının periyodik tayini gerekmektedir (29).

5- Tedavide parenteral antibiyotikler seçilmeli ve seçilen antibiyotiğin organizmaya karşı bakterisidal etki gösterebilecek bir antibiyotik olmasına dikkat edilmelidir.

6-  Giriş yeri araştırılmalıdır: S.viridans’da diş apseleri, S.bovis etkense kolon lezyonları gibi.

7-   Tedavi boyunca ve sonrasında kontrol kan kültürleri alınmalıdır: Bakterinin eradike edildiğinden emin olmak için tedavinin erken dönemlerinde (48-72 saat) ve relapslann çoğu ilk iki ay içinde geliştiğinden tedavi sonrası ilk 8 hafta boyunca haftada bir kontrol kan kültürlerinin alınması önerilmektedir (29).

8-  Hasta taburcu olmadan önce proflaksi konusunda bilgi verilmelidir.

9- Tanı ve tedaviden ödün verilmemelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ