İç Hastalıklar

METABOLİZMA HASTALIKLARI ASİT BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI Metabolizma proçesleri sonucu günde yaklaşık olarak 15 000 mmol...
POTASYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Hipopotassemi Ekstrasellüler bir iyon olan sodyumun aksine potasyum intrasellüler bir iyondur. Hipopotassemi...
BÖBREK HASTALIKLARI GLOMERÜLOPATİLER AKUT GLOMERÜLONEFRİT “Akut nefritik sendrom” başlığı altında incelenen hastalıklar içinde en sık...
DİABETES İNSİPİDUS Bir nörohipofiz hormonu olan antidiüretik hormonun eksik salgılanmasına bağlı olan diabetes insipidusa “merkezi...
DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON Serum kreatinin düzeyi % 10 mg’ı aştığı takdirde kronik hemodiyaliz veya böbrek...
LİPİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPERLİPOPROTEİNEMİLER Lipitler: Trigliseridler, kolesterin, fosfolipitler, glükolipitler olarak ayrılır. Trigliseritler enerjetiktirler. Kolesterin enerji...
PRERENAL BÖBREK YETMEZLİĞİ idrarda yüksek ozmolalite, düşük sodyum ve normal sediment bulgusu gösteren aşağıdaki durumlardan...
SUBAKUT GLOMERÜLONEFRİT Poststreptokoksik diffüz glomerülonefrit olarak akut şekilde başlayan, fakat daha hızlı seyreden, ödemleri çok...
AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Akut böbrek yetmezliği denince glomerüler filtrasyonun reverzibl şekilde azalması anlaşılır. Daha ziyade...
HİDATİK KİST HASTALIĞI (Ekinokokkoz) Echinococcus granulosus ve E. multilocularis et yiyici hayvanların ince barsaklarında yaşarlar....
FASSİOLA HEPATİKA Otyiyen hayvanlardan insanlara geçer, karaciğerde yerleşir. Hepatobiliyer semptomlar ye eozinofili yapar. Safrada ve...
SAFRA YOLLARI HASTALIĞI AKUT KOLESİSTİT Akut safra kesesi iltihabı çok defa safra yollarının da iltihaplanması...
Sonraki Sayfa »