İnfeksiyon Hastalıkları

KAZIKLI HUMMA (Tetanus) HASTALIĞININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ Her tetanoz vak’ası mutlaka hastaneye kaldırılmalıdır. Hasta loş ve...
KAZIKLI HUMMA (Tetanus) Etkeni Clostridium tetani’dir. Gram pozitif, hareketli bir basildir. Sporları anaerob ortamda basil...
CÜZZAM (Lepra) Etkeni Mycobacterium leprae’dir. Aside dirençli, intrasellüler bir bakteridir. İnsanlarda bulaşma deri ve burun...
VEBA (Pestis) Etkeni Yersinia (Pasteurella) pestis’tir. Gram negatif bir kokobasildir. Parelerden insanlara pirelerle taşınır. Kuluçka...
GAZLI GANGREN (Clostridial myonecrosis) Gazlı gangren Clostridia perfringens, Cl.novyi, Cl.septicum ve CI. fallax gibi birden...
SEPSİS Sepsis (septisemi), bir septik odaktan kalkan bakterilerin kana geçmeleri ve hemen bütün organlarda septik...
HUMMAİ RACİA (Febris recurrens) Etkeni Borrelia recurrens’tir. Bit ve kenelerle insana geçen bir spiroket hastalığıdır....
SITMA (Malaria) Etkeni, sporozoa grubundan plazmodiumlardır. 4 tipi vardır: Plasmodium vivax, ovale, malariae, falciparum. Sıtma,...
KALA-AZAR (Visseral leishmaniasis) Etkeni leishmanialardır. Depo hayvanı köpeklerdir. Kuluçka dönemi uzundur, aylarla ölçülür. Leishmania’lar retiküloendotelial...
WEİL HASTALIĞI (Leptospirosis ictero-haemorrhagica) Etkeni leptospira iktero-hemorojikadır. Farelerden, köpeklerden, koyun, sığır ve domuzlardan idrar yoluyla...
ŞARK ÇIBANI (Deri leishmaniasis’i) Etkeni Leishmania tropica’dır. Yurdumuzda şark çıbanı hemen hemen hiç kalmamış gibidir....
AMÖBİASİS Patojen dizanteri amibinin (Entamoeba histolytica) insanda intestinal veya ekstra-intestinal yerleşmesi Amöbiaz olarak adlandırılır. Enkübasyon...
Sonraki Sayfa »