İnfeksiyon Hastalıkları

HELMİNTLER Helmintler barsak boşluğunda veya vücut dokularında yerleşen metazoerlerdir. Bazan belirti vermezler, bazan da türlü...
GİARDİASİS Etkeni Giardia lamblia’dır. Flagellata grubundan bir protozoerdir. Dört çift flagellatı ile çok hareketlidir. Mikroskopta...
AİDS Acquired Immunodeficiency Syndrome (AİDS) ölümle sonuçlanan önemli bir hastalık olarak 1979 dan beri hekimleri...
AİDS Hastalığı Tedavisi Antiviral tedavi: Henüz böyle bir ilâç bulunamamıştır. Rifampisin ve Suramin ile Antimon...
ŞARBON (Anthrax) Etkeni Bacillus anthracis’tir. Gram pozitif, hareketsiz, sporlu ve aerob bir basildir. Ot yiyen...
TİFO (Typhus abdominalis) Etkeni Salmonella typhi’dir. Gram negatif, sporsuz, aerob ve flagelli basillerdir. Kuluçka dönemi...
ÇİÇEK HASTALIĞI (Variola) Etkeni büyükçe bir DNA virüsüdür. Dünya Sağlık Teşkilatının çabalarıyla dünya yüzünde çiçek...
BASİT UÇUK (Herpes simplex) Etkeni bir DNA virusu olan herpes simpleks virüsüdür. 2 tipi vardır:...
KUDUZ (Rabies, Lyssa) Etkeni bir RNA virusu olan rabdovirustur, ileri derecede nörotropi gösterir. Memeli hayvanlarda...
SU ÇİÇEĞİ (Varicella) Su çiçeği virusu ile herpes zoster virusu aynidir. Bir DNA virüsüdür. Enkübasyon...
Astım, nefes alma zorluğu nöbet­lerinin nüksetmesi ile ortaya çıkan hava yollarının iltihabi bozukluk­larıdır. Belirtilerin sebebi,...
Hayvan deneyle­rinde hipotalamusun ventromedial bölgesinin bilateral lezyonları iştahta aşırı bir artma ve obe-siteye yol açar....
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »