Kalıtımsal Hastalıklar

Hastalıkları tedavi etmede heyecan verici bir yöntem olan gen tedavisi, halen deneysel aşamalardadır. Öngörülen, bozuk...
Wilson hastalığı; karaciğer, beyin ve diğer hayati organlarınızda fazla miktarda bakır birikmesine neden olan kalıtımsal...
Kromozom analizleri, hücrelerinizin bazılarından kromozomlar çıkarılarak ve sayıca ve yapısal olarak normal olup olmadıklarını anlamak...
İnsan Genom Projesi (Human Genome Project) ve ondan önce gelen çalışmalar, hastalıklara yol açan gittikçe...
Bir genetik test, kolayca yapıla­bilir; örneğin, bazı testler yalnızca küçük bir miktar kan numunesi alınarak...
Bir genetik danışmanı, genetik profilinizi anlamamza ve genetik testlere ilişkin kararlar almanıza yardım edebilir. Karmaşık...
Genetik danışmanlığın ve genetik testlerin her zaman, sorulabilecek sorulara verebilecekleri basit cevaplar olmasa da, bir...
Biyolojik aile üyelerinizin etnik veya coğrafi kökeni, bazı kalıtsal hastalıklara yakalanma riskinizde önemli bir faktör...
Çölyak hastalığı bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki...
“Heteroplasmy” ve mitokondriyel kalıtım Etkilenmiş bireyin tüm hücreleri heteroplasmiktir, yani hem mutant hem normal mitokondriyel...
Mitokondriya! mutasyonlar genelde sporadiktirler fakat bazen de kalıtılabilirler. Tüm kalıtılmış mito­kondriyal bozukluklar, zigota sitoplazma ve...
Mitokondri kendi DNA genomunu içerir (116 kilobaz çift) ve her mitokondride mitokondriyal genomun 10 tane...
Sonraki Sayfa »