Hastalıklar

METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI OSTEOPOROZ Osteoporoz, kemiklerde kemik dokusu kaybına bağlı bir hastalıktır. Bu nedenle kemikler...
DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON Serum kreatinin düzeyi % 10 mg’ı aştığı takdirde kronik hemodiyaliz veya böbrek...
LİPİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPERLİPOPROTEİNEMİLER Lipitler: Trigliseridler, kolesterin, fosfolipitler, glükolipitler olarak ayrılır. Trigliseritler enerjetiktirler. Kolesterin enerji...
PRERENAL BÖBREK YETMEZLİĞİ idrarda yüksek ozmolalite, düşük sodyum ve normal sediment bulgusu gösteren aşağıdaki durumlardan...
HAREKET SİSTEMİ VE KOLLAGEN DOKU HASTALIKLARI EKLEM HASTALIKLARI AKUT EKLEM ROMATİZMASI Sinonimleri: Rheumatic fever, romatizmal...
LYME ARTRİTİ Eritema migrans ile başlayan, yüksek ateşle seyreden ve bir süre sonra da artrit...
SERO-NEGATİF ROMATOİD ARTRİTLER Eklem belirtileri bakımından romatoid artrite benzeyen, fakat klinik semptomatoloji ve laboratuar bulguları...
SPONDİLİTİS ANKİLOPOETİKA (Morbus Bechterew) Genç erkeklerde sıkça görülen, sakro-iliak eklemlerin hastalanmasıyla başlayıp lomber, dorsal ve...
SUBAKUT GLOMERÜLONEFRİT Poststreptokoksik diffüz glomerülonefrit olarak akut şekilde başlayan, fakat daha hızlı seyreden, ödemleri çok...
YUMUŞAK DOKU HASTALIKLARI FİBROSİTİS SENDROMU Hareket sisteminin ekstraartiküler dokularının, yani kasların, fassiaların, tendonların, periartiküler dokuların,...
Periartiküler dokuların hastalıkları TENDOVAGİNİTİS, BURSİTİS, PERİARTRİTİS HUMERO-SKAPULARİS Tendon kılıfının iltihabına tenosinovit, kılıf içindeki tendonun iltihabına...
Kollagen doku hastalıkları Sinonimleri: Kollagenozlar, Konnektif doku hastalıkları, Kollajen vasküler hastalıklar. Klemperer, birçok bağ dokusu...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »